DUMONTSDREEF 2

 

   


 | LVDK/ 20011 | 12-03-2020 |

 

Geacht college,

 

De BSD-fractie neemt aan dat uw college bekent is met het grotendeels instorten van de schuur op de Dumontsdreef. Nadien is het gebouw gestabiliseerd en is asbest verwijderd.

Reeds in 2002 en eerder heeft ondergetekende aandacht gevraagd voor de schuur, grenzend aan / deel uitmakend van de muur aan de Dumontsdreef en in april 2002 dan ook aantekening gevraagd tegen een toen genomen voorbereidingsbesluit.
In februari 2013 heeft ondergetekende aandacht gevraagd voor de schuur en het belang van het beschermd stadsgezicht van de schuur/muur en de omgeving?

Het recent gedeeltelijk instorten heeft in de buurt veel onrustgevoelens veroorzaakt. Niet alleen vanwege de mogelijke verspreiding/vrijkomen van asbest maar ook over het instortingsgevaar dat dit bouwwerk al die jaren in zich had.
Dit bouwwerk is niet het enige bouwwerk in de gemeente Bergen op Zoom dat langdurig leegstaat en verpaupert. Dit was nog wel een bouwwerk met cultuurhistorische kwaliteiten in (formeel) beschermd stadsgezicht. Als dit soort gebouwen, nota bene in handen van een grote organisatie, al niet veilig worden gehouden wat zegt dat dan over de onderhoudskwaliteit van andere leegstaande gebouwen in onze gemeente?

Leegstand lijkt in onze gemeente de afgelopen jaren sterk toe genomen.

  • Wat doet de gemeente om bij (langdurige) leegstand van een bouwwerk de omgeving te beschermen?
  • is het mogelijk en is uw college er dan toebereid om bij (langdurige) leegstand de eigenaar te dwingen gevaarlijke stoffen/bouwmaterialen zoals asbest te verwijderen?
  • wat gaat er nu met de gedeeltelijk ingestorte schuur gebeuren en hoe worden de restanten van het bouwwerk geborgd?
  • op welke termijn wordt één en ander geregeld en hoe en wanneer wordt de omgeving hierover geïnformeerd?

 

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.