ONDERHOUD OEVER KLEINE MELANEN, KENMERK LVDK/15042

 


 

Bergen op Zoom, 12 augustus 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

 

Betreft:          Onderhoud oever Kleine Melanen, kenmerk LVDK/15042

 

Geacht College,

Bij een werkbezoek aan de Kleine Melanen constateerde de BSD-fractie dat meer dan 120 ganzen het grasplantsoen aan de Melanendreef bevolkte. Gezien alle inspanningen die overheden zich hebben getroost om de Kleine Melanen te ontdoen van slib en oeverbeplantingen zoals bomen, teneinde de waterkwaliteit te verbeteren en de attractiviteit als viswater te verbeteren, is een dergelijke overconcentratie van ganzen in dat gebied zeer ongewenst.

Wat ook opviel is dat een deel van met name de oostelijke oever weer overwoekerd wordt door beplanting die daar niet hoort. De eerste elzen hebben al een paar meter groeispurt doorgemaakt. Soms is de afstand tussen de onderhouden oever en de bekisting meer dan 10 meter. Een paar jaar niet maaien dreigt nu al een deel van het goede werk te niet te doen.

Voor de BSD-fractie leiden bovenstaande constateringen tot de volgende vragen:

  • Is het college bereid om beleid te ontwikkelen om de ganzenpopulatie te beteugelen c.q. terug te dringen en het voeren te ontmoedigen? Zo ja, welke maatregelen is uw college bereid te nemen?
  • Waarom worden delen van de oostelijke oever niet gemaaid/onderhouden?
  • Is uw college bereid op korte termijn het achterstallig onderhoud op te pakken?

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen