IMPACT CORONACRISIS

 

   


 | LVDK 20038 | 18-07-2020 |

 

Geacht college,

 

Recent ontvingen de raadsleden uw persbericht en de rapportage over de tweede impactmeting Corona. Het is aardig om kennis te nemen van de gevoelens van onze burgers inzake de coronacrises; voor de BSD-fractie is het ook van belang dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt omtrent de mogelijke gevolgen van de coronacrises voor onze gemeentelijke financiën zowel op de algemene exploitatie als op de gevolgen voor bijvoorbeeld de grondexploitaties en dan in het bijzonder de kasstroom en de bouwstroom.

In mei 2020 is gepubliceerd “Impact coronavirus: update Outlook Grondexploitaties 2020” van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling:

Update Outlook Grondexploitaties 2020 IMPACT CORONACRISIS (.PDF)

  • Is uw college bereid de BSD-fractie en de gemeenteraad uiterlijk eind september van dit jaar nader te informeren over de te verwachtten gevolgen van de coronacrises op de gemeentelijke grondexploitaties en op het bouwvolume voor de komende jaren?

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.