DE HOOFDROLSPELERS BERGSE HAVEN VI – HAN POLMAN

 

|  16-03-2014  |  14.17 uur  |

 


Polman: slechte cijfers nooit gezien

Han Polman (link)

Han Polman (D66 burgemeester): als een staatsrechtelijk gezien vertegenwoordiger van de Kroon in Bergen op Zoom, die geacht wordt toe te zien op de rechtmatigheid van besluiten en de getrouwheid van informatie aan de gemeenteraad, was hij een trouwe uitvoerder van collegebesluiten en een behendig sluiter van doofpotten. Vragen van een lastig raadslid werden niet beantwoord. En toen het echt lastig werd kreeg de ambtenaar (Caroline Jacobs), die bij de schriftelijk bevestigde afspraken over het onderzoek van Louis van der Kallen een taak kreeg “De dossiers worden ter controle voorgelegd aan het aanspreekpunt RO (mevr. Jacobs) (Controle: is het dossier compleet en voldoet het aan de eisen van de WOB?)”, de opdracht om aangifte te doen tegen Louis van der Kallen wegens het openbaar maken van gegevens die geheim hadden moeten blijven.

Mevrouw Jacobs

Mevr. Jacobs was ook bij het hele project adviseur van het college over zaken, zoals de kwalificaties en referenties van partijen waarmee de gemeente in zee ging. Han Polman is ondertussen Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland en Mevrouw Jacobs gemeentesecretaris van Halderberge.

Morgen meer…..