VERZOEK HEKWERK, KENMERK MM/LK/FEK/14088

 


 

Bergen op Zoom, 14 december 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Verzoek hekwerk, kenmerk MM/LK/FEK/14088

Geacht College, 

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er brand gesticht in de KeeT nabij de Ploegstraat. Het was de vierde brandstichting in wijk de Zeekant in twee weken tijd. De KeeT is een trefpunt voor de wijk, waar tal van activiteiten voor en door buurtgenoten worden georganiseerd, zoals een kerstmarkt. Dit soort burgerinitiatieven verdienen bescherming.  

Ons verzoek: plaats ten spoedigste een (tijdelijk) hekwerk om de KeeT zodat deze beter beschermd wordt tegen brandstichting.  

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen

Farid El-Khassim

Marcel Mulder