HUREN, KENMERK LVDK/15063

 


 

Bergen op Zoom, 29 december 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Huren, kenmerk LVDK/15063
 

Geacht College,

De BSD-fractie wenst graag een overzicht te ontvangen van de winkel/kantoorpanden die de gemeente in eigendom heeft binnen de centrumring (Westersingel/Noordsingel/Van der Rijtstraat/Stationsstraat/Wassenaarstraat/Van Dedemstraat/Auvergnestraat/Glymesstraat en Boutershemstraat) en wat voor deze panden de gevraagde/ontvangen huur was over de jaren 2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014 en 2015

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen