CITYMARKETING, VERBETERING INFORMATIEVOORZIENING

 

   


 | LVDK/ 20006 | 18-01-2020 |

 

Geacht college,

 

Het beleidsplan Citymarketing verwijst naar Actiemonitor Evenementen. Kennelijk zijn deze in 2017? 2018 en 2019 opgesteld. In het concept Kadernota Evenementen (stuk is teruggetrokken) werd daar ook naar verwezen. Zijn de voornoemde stukken beschikbaar en kunnen ze op Ibabs bijgevoegd worden.

De marktonderzoekers van Dynamic Concepts hebben de ImpactMonitor ontwikkeld.

Aangenaam Boz is ook vermeld als opdrachtgever op website http://www.dynamic-concepts.nl/spin-off-en-effectmeting/

In de concept (Kader)Nota Evenementenbeleid wordt op de pagina’s 14 en 17 voetnoot 3 verwezen naar de Impactmonitor van Dynamic Concepts Consultancy. .

https://www.bergenopzoom.nl/Inwoners/Nieuws/2019/augustus/Reactietermijn_Evenementenbeleid_met_week_verlengd/Conceptnota_evenementenbeleid_2019.org

De Impactmonitor van Dynamic Concepts Consultancy graag beschikbaar stellen voor de gemeenteraad en toevoegen op Ibabs.

De BSD-fractie denkt dat het voor de informatievoorziening aan de gemeenteraad goed zou zijn als over de Citymarketing jaarlijks een jaarverslag uit wordt gegeven over o.m.:

  • personele samenstelling

  • begroting/budget

  • gedane activiteiten

  • gemaakte kosten (waaronder (in opdracht) opgestelde rapporten e.d.

  • geboekte resultaten

enz.

 

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.