RARA WIE BEN IK?/ DE FORUMS/ KIESWIJZER-KIEZERSBEDROG-COLLEGEVORMING/ LAAT ZE NIET IN DE KOU STAAN/ KRITISCH

| jaar 5 | nummer 202 |

| 25-02-2018 | 10.00 uur |


 

| RARA WIE BEN IK? |  

 

 


 

| DE FORUMS |  

 

In de afgelopen week werden de eerste politieke forums gehouden. De start was op maandag op ’t Rijks. Manuela van Gent, de nummer 2 op de BSD lijst, ging daar in discussie met de collega kandidaten van de andere partijen en met de jeugd, 188 in getal, op de tribune. Het was een goede discussie over het (her)openen van één coffeeshop en over de aantrekkelijkheid van de binnenstad.

Ze deed het goed en haalde bij de scholierenverkiezing gelijk na het debat 2 keer zoveel stemmen als de andere lokale partijen die nu in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Manuela in actie zien: kijk eens op BSDTV.nl.

Het tweede forum van deze week was het Halsterse forum in de Wittehorst. Hier werd de BSD vertegenwoordigd door Piet van den Kieboom. Ook hij is te zien op BSDTV.nl. Daar leverde vooral de toekomst van de Auvergnepolder discussie op. Toch gaf dit forum ook een aantal zaken ter overdenking en een vraagteken hoe na de verkiezingen een stabiel college te formeren.

Lijst Linssen was helaas afwezig dus het is niet duidelijk wat zij bijvoorbeeld inzake de toekomst van de Auvergnepolder voor standpunt hebben. Nu is het ook de vraag in hoeverre partijen met Lijst Linssen bij de vorming van een college nog zaken willen doen. Ik wil dat niet meer. De woordvoerder van GBWP, wethouder Arjan van der Weegen was heel helder: ‘hij gaat het als bestuurder niet meemaken dat in de Auvergnepolder de spa ooit in de grond gaat’. Zelfs als de provincie in het belang van de economische ontwikkeling van Bergen op Zoom en de regio een aanwijzing, om bijvoorbeeld 60 hectaren te ontwikkelen, geeft, gaat hij als bestuurder dat niet uitvoeren en vertrekt hij! Een helder standpunt. Maar dat betekent dat GBWP een stevige niet onderhandelbare eis op tafel legt. Geen ontwikkeling van de Auvergnepolder. Wat voor een niet onderhandelbaar standpunt dan wel opvalt is dat dit standpunt niet staat in de folder van GBWP, waarin tal van punten uit het verkiezingsprogramma wel aan de orde komen. In hun uitgebreide programma op de website van GBWP is dat standpunt wel te vinden. De GBWP ‘visie’ op Bergen op Zoom is dan dat van een slaapstad! Voor werk ga je maar naar de buren! Voor de VVD, PvdA en de BSD is dat een ‘visie’ die zij niet delen. Die partijen denken dat voor de verdere ontwikkeling van een dynamisch Bergen op Zoom het creëren van werkgelegenheid van eminent belang is. Maar naar de VVD, als mogelijke bondgenoot op dit punt ben ik na het Halsterse debat toch iets anders gaan kijken.

Eerst de irriterende opmerking dat de VVD ‘blij is dat links nu ook het belang van een zuinige beheer van de uitgaven inziet’. Waarom irriteerde mij dat? Omdat de plannen van de voormalige VVD wethouder Giel Janssen (de Bergse Haven en de Markiezaten) Bergen op Zoom met gigantische verliezen heeft opgezadeld. 

Terwijl links (de BSD) van het begin tot eind voor die verliezen heeft gewaarschuwd. Maar wat mij in de benadering van de VVD echt verontrust is het totale gebrek aan kennis over de oorzaak van die verliezen. De toenmalige VVD wethouder maakte die plannen met het idee Bergen op Zoom richting de 70.000 inwoners te brengen. Hetzelfde argument hoorde ik nu weer uit een VVD mond. Hebben ze dan niets geleerd? Ik wil de huidige VVD fractie niet eeuwig verantwoordelijk houden voor de financiële ramp die de VVD, samen met GBWP (leverde toen de wethouder financiën) en met het CDA, PvdA, D66 en Lijst Linssen in wisselende combinaties over Bergen op Zoom hebben uitgestort, waarvan we vermoedelijk nog tientallen jaren de zure vruchten  zullen moeten plukken. Maar enige zelfkennis en leervermogen van gemaakte fouten zou toch wel fijn zijn en mag, wat mij betreft, verwacht worden. Of ben ik als oude ervaren rot te veeleisend? Is mijn geheugen te goed of is politieke dementie voor korte termijn partijen, zoals de VVD, die slechts lijken te  gaan voor het verkiezingsresultaat, de norm? 

Een andere ergernis of verbaaspunt van deze week was dat ik een verwijt kreeg. Eerst van de CDA op ’t Rijks: “32 jaar in de gemeenteraad en nooit verantwoordelijkheid gedragen”. Een dag later van de PvdA dezelfde opmerking. Ook hier lijkt een vroegtijdige of politieke dementie aan de orde.

Van die 32 jaar had de BSD ruim 23 jaar slechts één raadslid, bijna 5 jaar had de BSD 2 raadsleden. Pas de laatste 4 jaar hebben we vier raadsleden en lag in 2014, na twee keer achter elkaar verdubbeld te zijn, collegedeelname politiek gezien voor de hand. De andere partijen beslisten anders. Ik schreef er toen driemaal over. Eerst over onze inzet bij die onderhandelingen. Toen over een gesprek met de informateur wat geen gesprek was. En tot slot over een bijeenkomst die niet plaatsvond omdat ik niet gesteld ben op trucjes.

Het streven naar een verkiezingsresultaat is één ding maar straks moet er, in het belang van de gemeente Bergen op Zoom en haar inwoners, wel een stabiel college komen. Daar helpen niet onderhandelbare eisen en beweringen die tekenend zijn van vroegtijdige dementie niet aan mee.

Louis van der Kallen

 


 

| KIESWIJZER-KIEZERSBEDROG-COLLEGEVORMING |  

 

Op zaterdag in BNdeStem de start van de Kieswijzer per gemeente. Ik schreef er al eerder een stuk over met als titel: “ondermijning van de democratie”.  Ik heb direct Bergen op Zoom opgezocht en, door de kieswijzer met verschillende uitgangspunten, in te vullen bekeken wat de resultaten zouden zijn.

Als ik de kieswijzer invul met als uitgangspunt wat ik denk dat de gemiddelde Bergenaar voor voorkeur zou hebben ‘scoren’ de PvdA en GBWP uitzonderlijk goed. De BSD eindigde als laatste en als voorlaatste de VVD. De BSD met ongeveer de halve score van de PvdA en GBWP. Als ik hem volgens uitgangspunten van de BSD invul, komt natuurlijk de BSD als hoogste uit de bus. Wederom in het gezelschap van de VVD. Raar? Zeker. Ideologisch zou de PvdA het dichtst bij ons moeten zitten. In de politieke praktijk (de afgelopen 4 jaar) zit GBWP, met uitzondering van onze standpunten over de Auvergnepolder, het dichtste bij ons. Maak je een analyse van de stellingen, dan lijkt de stellingenlijst een soort van wensenlijstje van Sinterklaas, of zoals u wilt, de kerstman. En we weten allemaal dat alleen al om financiële redenen dat soort wensenlijstjes zelden afgevinkt kunnen worden als ontvangen of gerealiseerd.

De BNdeStem kieswijzer houdt op geen enkele wijze rekening met de gemeentelijke financiën. Dat kan ook niet, want deze kieswijzer is tot stand gekomen met behulp van de burger. Democratischer kan het niet zou je zeggen. Manco is dan wel dat de gemiddelde burger niet echt weet hoe gemeentelijke financiën werken. Zelfs het gemiddelde raadslid weet dat nauwelijks. Geld speelt bij de kiezer, althans gezien de stellingen, geen rol van betekenis. Je kan natuurlijk als partij zeggen het gaat mij om het verkiezingsresultaat. Mijn partij hoog op het uitkomstlijstje is dan mijn ideaal. Na de verkiezing lap ik het aan mijn laars en ga ik wel kijken wat wel kan. De BSD, en klaarblijkelijk ook de VVD, staan er anders in. De BSD hecht aan het eerlijke verhaal. Zo zeer zelfs dat voor mij samenwerking met partijen die de kiezer in het ooitje nemen, eigenlijk niet mogelijk is. En ik er eerder voor zal kiezen met een partij samen te werken die verder van mij afstaat, maar die wel eerlijk is naar de burger.   

Voor mij is de BNdeStem kieswijzer een regelrechte ondermijning van de door mij en de BSD zo gekoesterde democratie. Jammer alleen dat steeds meer politieke partijen die democratie niet op de zelfde wijze koesteren als de BSD. De teleurgestelde kiezer zal zich door gebrek aan eerlijkheid van politici en politieke partijen steeds verder afwenden van de politiek.  

Ik denk dat een nieuw college vormen makkelijk wordt. GBWP/PvdA het ‘gedroomde’ koppel dat de dromen van de kiezer en die partijen straks mag realiseren. Want echt, de ook door mij geliefde Sinterklaas is, zeker in Bergse gemeentelijke termen, straatarm. Beloven kost geen geld. Uitvoeren helaas wel. Voor mij bewijzen partijen ook voor de verkiezingen hun geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid is nodig om na de verkiezingen betrouwbare afspraken te kunnen maken.

Louis van der Kallen

 


 

| LAAT ZE NIET IN DE KOU STAAN |  

 

Als gevolg van de economische crisis van 2008 was de werkloosheid in Nederland ontzettend gestegen. Ook Bergen op Zoom was getroffen door deze crisis, bijvoorbeeld door de sluiting van de van Philip Morris in 2014. Buiten dat er veel banen verloren gingen, kregen de nieuwe starters ook geen kans om zich te bewijzen. Er waren geen banen voor de jeugd om zich in te ontwikkelen. Hierdoor was de jeugdwerkloosheid in Nederland opgelopen tot bijna 19% in 2013.

Door het gebrek aan banen voor de jeugd van Bergen op Zoom hebben veel jongeren zich niet kunnen ontwikkelen. Hierdoor hebben zij momenteel hetzelfde CV als de nieuwe startende jongeren op de arbeidsmarkt, waardoor er een grotere groep ontstaat met werknemers met hetzelfde CV. Daarom profiteren ook nu deze jongeren niet van de aantrekkende economie en blijft deze groep in de kou staan. Daarnaast hebben we bij de groeiende vergrijzing ervaren mensen nodig die straks de grote gaten op de arbeidsmarkt op kunnen vangen. Naast dat jongeren in het algemeen zijn getroffen, zal deze opbouw van onze arbeidsmarkt vrouwen nog sterker raken. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen de neiging hebben om hun eigen competenties minder hoog te waarderen dan mannen. Daarom zullen vrouwen met minder werkervaring vaker voor banen gaan van een lager niveau dan mannen. 

Als Bergse Sociaal Democraten staan wij voor gelijke kansen voor de ontwikkeling van iedereen. Jongeren die de arbeidsmarkt betraden vanaf 2008 hebben deze niet gehad. Ook nu hebben zij nog te maken met competitie met de huidige nieuwe aanwinst op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft en Bergen op Zoom op lange termijn de continuïteit van de arbeidsmarkt bewaakt, wilt de BSD actie! Daarom stelt de BSD voor om een campagne op te zetten voor jongeren tussen de 25 en 35 jaar om hen de mogelijkheid te bieden om hun CV een boost te geven. Dit willen we doen door deze jongeren te koppelen aan een coach uit de praktijk. Daarnaast zou de praktijkcoach een ontwikkelingsmogelijkheid in de vorm van een stage op maat kunnen aanbieden. De BSD is van mening dat deze taak uitgevoerd zou kunnen worden door de ISD Brabantse Wal. De doelgroep die een uitkering ontvangt van de ISD Brabantse Wal kan verplicht worden deze stage te doen. Door dit actieplan zullen de jongeren, die getroffen zijn door de economische crisis, een betere positie krijgen op de arbeidsmarkt. Met name voor vrouwen zal dit een verschil maken, omdat zij een sterkere waarde hechten aan het bewijzen van hun competenties dan mannen.

Manuela van Gent

 


 

| KRITISCH |  

 

21 februari het bericht in BNdeStem dat Mepavex op Noordland een pakhuis voor 20.000 pallets  en een opslaggebouw voor chemicaliën gaat bouwen. Het artikel barst van de mooie plannen van Mepavex Logistics.

Heel veel technische informatie werd verstrekt. Het aantal van de heipalen, de lengte van de heipalen, het aantal vierkante meters, de ontwikkeling van de markt van Mepavex Logistics, enzovoort. Eén en al enthousiasme. De directeur kwam uitgebreid aan het woord. De toekomst van de Markiezaat Container Terminal (MCT) werd uitgebreid belicht. Ook de groei van het aantal arbeidsplaatsen kwam in het artikel aan bod. Met die groei is de BSD blij.

Nu zit deze wereld, en zeker Bergen op Zoom, op goed nieuws te wachten en een onderneming als Mepavex Logistics mag best eens in het zonnetje gezet worden. Maar de pers, en dus ook BNdeStem, zou best in deze tijd van de noodzaak tot bewustwording van klimaatverandering, bij dit soort uitbreidingen in de logistiek wat kritische vragen mogen stellen. Zoals: wat zal de ontwikkeling zijn van de nu ervaren geluidoverlast? Wat doet het bedrijf in het beperken van vrachtverkeer over ongewenste routes (denk aan de Auvergnestraat, Glymesstraat, Boutershemstraat)? Maar ook vragen over de te bouwen opslagruimten kunnen gepast zijn. Bijvoorbeeld: gaat er zonne-energie gewonnen worden op het dak of wordt het een groen sedumdak? Wat doet het bedrijf aan waterberging of beperking van het verhard oppervlak? Is er ook een plan tot beperking van de fijnstof en CO2 uitstoot. Dat zijn ook vragen die aan een bedrijf als Mepavex Logistics gesteld hadden kunnen worden en in het artikel aan bod hadden kunnen komen.

Nu lijkt het artikel een advertentie van Mepavex Logistics. De samenleving verwacht van een regionaal medium als BNdeStem meer, zeker als het gaat over een bedrijfstak die voor een grote opgave zou moeten staan als het gaat over duurzaamheid en beperking van de CO2 uitstoot.     

Louis van der Kallen