KRAANWATERDAG/ ‘CROMMUNICATIE’/ OVERSCHOT SOCIAAL DOMEIN – DEEL 2/ UCHIMIZU

| jaar 4 | nummer 165 |

| 11-06-2017 | 10.30 uur |


 

| KRAANWATERDAG |  

 

Mijn vakantie, in een zeer waterrijke omgeving, gebruik ik ook om zaken te lezen waar ik normaal niet aan toekom. Zo kwam ik op de website https://kraanwatergraag.nl/. Hier vond ik de tekst die alle wethouders onderwijs en duurzaamheid zouden moeten lezen. “Wereldwijd onderzoek toont aan dat kraanwater drinken gezond is: het is goed voor je hart, brein, stofwisseling, alertheid en het voorkomt hoofdpijn. Eén suikerhoudend drankje minder per dag leidt al tot gewichtsafname bij schoolkinderen. Daarbij signaleren leerkrachten dat leerlingen die overgestapt zijn op water drinken zich beter en langer kunnen concentreren. In 2015 en 2016 deden honderden scholen al mee aan Kraanwaterdag, een vaste dag in de week waarop iedereen op school alleen kraanwater drinkt. Doet jouw school al mee? Prik direct een vaste dag in de week voor Kraanwaterdag!”

Wethouders aan de slag hier mee!

Louis van der Kallen

 


 

| ‘CROMMUNICATIE’ |  

  

Op de gemeentelijke website staat het allemaal keurig vermeld: “Wat te doen wanneer u drugsafval aantreft in het buiten- en bosgebied, zodat dit snel kan worden opgeruimd”. 

Afgelopen woensdag werd er een gigantische hoeveelheid drugsafval aangetroffen aan het Wasven in Halsteren. Omstanders meldden dat de boswachter en de politie, die inmiddels ter plekke waren. Je zou dan verwachten dat diezelfde dag nog alle troep wordt opgeruimd, maar dat blijkt een misrekening. Volgens een woordvoerder van de politie in BN De Stem  kon geen melding worden gevonden en dus is er geen onderzoek naar gedaan. Bij de gemeente wisten ze tot vrijdag middag (48 uur nadat boswachter en politie ter plekke waren) ook van niks.

Sterker nog de melding naar de gemeente moest van de krant komen. Toch vreemd als je bedenkt dat politie en boswachter reeds ter plekke zijn geweest. Misschien is het verstandig dat de gemeente en de politie zelf eens goed de gemeentelijke website lezen, zodat beide partijen van elkaar weten wat er van hen wordt verwacht en er ook naar handelen.

‘Crommunicatie’ wordt dan misschien toch nog communicatie!

Piet van den Kieboom

 


 

| OVERSCHOT SOCIAAL DOMEIN – DEEL 2 |  

 

Terwijl elders in het land veel gemeenten kampen met een tekort op de sociaal domein decentralisaties (participatie, jeugdzorg en de WMO) en er wethouders over vallen (Venlo), houdt Bergen op Zoom daar bijna 2,3 miljoen euro aan over. Dat geld is grotendeels elders in de begroting opgesoupeerd en er resteert een overschot van 447.000 euro. 

Bij de jeugdzorg bedraagt het overschot over 2016 € 652.000. Dit overschot wordt grotendeels veroorzaakt door de overgang naar een nieuwe systematiek, waarbij een deel van de verplichtingen pas later wordt uitbetaald (50 % bij de start en 50 % bij afsluiting van het zorgtraject). Dit geeft dus een vertekend beeld. In het besef dat in 2017 het Rijk nogmaals een korting van 1,8 miljoen heeft doorgevoerd, rijst de vraag of de beschikbare gelden in 2017 wel genoeg zullen zijn om jongeren met een hulpvraag ook snel te helpen.

De BSD-fractie heeft ook zorgen over de continuïteit bij de zorginstellingen. Door de systeemwijziging ontstaat er bij hen een financieringsprobleem. Zeker als een zorgtraject niet binnen de aangegane tijd het resultaat krijgt wat afgesproken is. Geen afsluiting met resultaat, geen betaling van de tweede 50 %. Als zorginstellingen failliet gaan, ontstaan er echt problemen voor jongeren met een hulpvraag. De BSD houdt haar hart vast.  

Louis van der Kallen

 


 

| UCHIMIZU |  

 

Met de simpele oude Japanse watersprenkeltechniek uchimizu is extreme hitte in een stedelijke/bebouwde omgeving te verminderen. Dat is de conclusie van een onderzoek door Anna Solcerova van de TU Delft. Het effect is het grootst op momenten dat het nog niet zo warm is.

Het is al lang bekend dat het in een stedelijke omgeving warmer is dan op het platteland. Dit wordt het ‘Urban Heat Island’ genoemd. Stenen absorberen en houden meer zonnestraling gevangen dan bodem en vegetatie. Daardoor warmt de stad op. Daarnaast veroorzaken menselijke activiteiten warmte. Het Urban Heat Island-effect is al zo’n 200 jaar bekend. Maar al veel langer bestaan er methodes om hitte in stedelijke gebieden te temperen. ‘Uchimizu is zo’n techniek, die in Japan al sinds de 17e eeuw wordt toegepast’. Huizen, tempels en tuinen en hun omgeving worden besprenkeld om het oppervlak en de lucht te koelen en om stof te laten neerdalen. In Tokyo wordt deze methode weer gebruikt. De lokale autoriteiten promoten uchimizu als een ‘slimme manier om koel te blijven’. De metingen werden uitgevoerd in Delft. De conclusie is dat uchimizu altijd werkt; de grond wordt sowieso koeler. Het effect is het grootst op momenten dat het nog niet zo warm is. En in de schaduw is het effect groter dan in de zon.

Louis van der Kallen