MANIFEST KLIMAATBESTENDIGE STAD, KENMERK LK/14033

 


 

Bergen op Zoom, 10 juni 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Manifest Klimaatbestendige Stad, kenmerk LK/14033

 

Geacht College, 

Klimaatadaptatie is voor de BSD-fractie een speerpunt voor de komende tientallen jaren. Op 3 november 2013 zond de BSD-fractie uw college een brief over dit onderwerp en ook in onze nieuwsbrieven zal dit onderwerp met regelmaat de revue passeren. 

In dit kader vraagt de BSD-fractie uw college aandacht voor het komende Festival Ruimtelijke Adaptatie op 9 oktober 2014. Hier gaan overheden de volgende stap zetten in de richting van een Waterrobuust en Klimaatbestendig stedelijk gebied! In aanwezigheid van Minister Melanie Schultz van Haegen zal de landelijke Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie worden ondertekend.

Initiatiefnemers van (regionale) samenwerkingsverbanden kunnen op hetzelfde moment ook een eigen intentieverklaring met partners in regionale gemeentelijke en/of waterschappelijke samenwerkingsverbanden, ondertekenen. Een intentie bijvoorbeeld om met die partners tot een deal te komen om de kansen van klimaatadaptatie mee te nemen in een concreet project of programma dat loopt of van start gaat. U kunt denken aan een Green Deal, een ‘Blue’ Deal of een ‘Skill’ Deal. 

De BSD-fractie bepleit nadrukkelijk de deelname van de gemeente Bergen op Zoom aan dit soort initiatieven. 

Voor meer informatie kijk eens op www.klimaatbestendigestad.nl

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen