BOS LIEVENSBERG/ FORCE MAJEURE – FARCE MAJEURE

| jaar 3 | nummer 94 |

| 21-02-2016 | 01.00 uur |


 

| BOS LIEVENSBERG |  

 

Lievensberg is vooral een wandelbos voor mensen en honden met, door de deels eenzijdige houtopstanden, weinig biodiversiteit. Reeds jaren geleden heeft de provincie beleid geformuleerd met als doel de Brabantse bossen van hun eentonigheid te verlossen en om te vormen  door het herplanten van loofbomen en daarmee de biodiversiteit terug in onze bossen te brengen.

bal 013De sparren horen niet in onze bossen en zijn grotendeels geïntroduceerd voor de houtproductie ten behoeve van de Nederlandse mijnbouw. De mijnen zijn al lang gesloten, maar die eentonige productiebossen zijn gebleven. Vanuit de herinrichting van onze bossen steun ik dan ook de omvorming van in oorsprong buitenlandse bomen (dennen/sparren) naar oer Nederlandse loofbomen. Die omvorming verbetert ook de waterhuishouding in dit gebied en is feitelijk een hulpmiddel om de verdroging van de Brabantse wal verder aan te pakken.

Als het gaat om de communicatie rond dit proces had het wel wat beter gekund. Juist het kappen van bomen roept keer op keer allerlei emoties op van mensen die meer zorg hebben om de bomen die gekapt worden en niet het grote verhaal zien: herstel van een meer oorspronkelijk Nederlands bos.    

Louis van der Kallen

 


 

| FORCE MAJEURE – FARCE MAJEURE |   

 

farce majeureIs het ‘force majeure’ (overmacht) dat het college, verkoop tegen gereduceerde prijs, als uitweg uit de jarenlange soapserie genaamd ‘verkoop Samarbete’ voorstelt? De voorstanders GBWP, VVD, D66 en het CDA willen ‘afronding van het dossier’.

Of is het een ‘farce majeure’ (een super mop)? om een prachtig gebouw voor de helft van de marktwaarde over te willen doen, terwijl het zeer de vraag is of de beoogde nieuwe eigenaar het wel kan betalen, laat staan onderhouden. Het debat in de commissie kreeg nog een wending toen de woordvoerder van D66 met het noemen van een bedrag zelfs feitelijk citeerde uit de besloten stukken en daarmee de deur openzette voor een verdere korting van de verkoopprijs. Hij werd in het openbaar niet tot de orde geroepen! Groenlinks noemde het een tragikomedie. Ik vind het meer een Grieks drama (treurspel) waarin uiteindelijk er alleen verliezers over blijven. De gemeente (geld en imago), de scouting (want uiteindelijk is de beoogde koper als hij het niet kan onderhouden ook een verliezer), de zorgonderneemster (reeds geinvesteerd geld en energie in de plannenmakerij), de gemeenschap (aan gemist medegebruik en werkgelegenheid). 

Wat ik mis is een Bergse Farce Majeure. Die zouden er een mooie parodie van kunnen maken.

Het refrein heb ik al:

Ja, dat kan toch allemaal maar,
dat kan toch allemaal maar,
dat kan toch allemaal, allemaal, allemaal,
allemaal maar in Halsteren.
Dat kan toch allemaal maar,
dat kan toch allemaal maar,
dat kan toch allemaal, allemaal, allemaal,
allemaal, allemaal maar.

Ik wil wel meedoen. Hoewel sommigen in mij een Alexander Pola zien, past mij de rol van Fred Benavente beter. Zijn meezing refrein was:

Jaaaa… dat is uit het leven gegrepen
Ja dat is uit het leven een greep.
Het geluk is altijd met de lepen,
Ja daar zit ‘m nou net nou de kneep.

De vraag zal voorlopig blijven wie zijn de lepen???

Louis van der Kallen