EEN BIJZONDER STUKJE NATUUR/ DORPSE KARAKTER VAN HALSTEREN/ AANKOOP?/ KORTE RISICOBEOORDELING KASTANJEKANKER/ NIEUWE KANSEN

| jaar 5 | nummer 205 |

| 18-03-2018 | 10.00 uur |


 

| AURI PETERS EN EEN BIJZONDER STUKJE NATUUR |  

De BSD maakt zich ook sterk voor de natuurgebieden in onze gemeente zoals het Lange Water/Verkorting tussen Sabic en de Auvergnepolder. Een gebied van uitzonderlijke schoonheid, één van de pareltjes van Bergen op Zoom, wat gekoesterd kan en moet worden. 

 


 

| PIET JUTEN: HET DORPSE KARAKTER VAN HALSTEREN |  

De BSD zal zich blijvend sterk maken voor de eigenheid van dorpskernen als Halsteren, Lepelstraat en Heimolen. Ieder met hun eigen historisch gegroeide kwaliteiten. Dorpen hoeven geen buitenwijken te worden. Sterker nog, ze mogen niet beroofd worden van hun kwaliteiten door bijna stedelijk aandoende bebouwingen.

 


 

| AANKOOP? |  

 

Afgelopen donderdag werden de fractievoorzitters bijgepraat over de vorderingen rond de komst van een HAS locatie en de mogelijke aankoop door de gemeente van het gebouw van de voormalige vestiging van het Instituut voor Rationele Suikerproductie. Het ‘bijpraten’ had als karakter het sonderen bij de fractievoorzitters van de gevoelens over een eventuele aankoop van het gebouw.

Hierbij werd de mogelijke toekomstige bestemming (HAS locatie) als belangrijkste argument genoemd. Helder is dat een eventuele aankoop goedgekeurd moet worden door de toekomstige gemeenteraad. De onderhandelingen met de HAS zijn een delicaat proces. Ik schreef daar eerder het artikel “mist” over. Er zijn veel kapers op de kust en de eventuele komst van een HAS is van eminent belang voor de toekomst van Bergen op Zoom. Als we Bergen op Zoom als bio-based kenniscentrum op de kaart willen zetten en houden is de komst van de HAS belangrijk. Maar ook voor onze jeugd is de komst van een hogeschool een goede zaak. Moet een dergelijk proces stilgezet worden omdat er verkiezingen komen, dus een nieuwe gemeenteraad en mogelijk een college van een andere samenstelling? Natuurlijk niet! Dan gaan anderen mogelijk met de buit aan de haal.

Mijn artikel “mist” bevatte een soort van voorlopige conclusie: “Ook ik heb enige twijfels over de haalbaarheid omdat in mijn beleving nog lang niet alle relevante informatie met de gemeenteraad gedeeld zijn. Vind ik dat erg? Nee. Want als gemeenteraadslid hoef ik niet alles te weten, als met dat voorlopig niet weten de belangen van Bergen op Zoom, het bedrijfsleven en de werkgelegenheid gediend zijn. In het verleden zijn er met regelmaat met de loslippigheid van collegeleden en/of raadsleden zaken afgeketst die ik graag gerealiseerd had gezien. Ik geef de huidige onderhandelaars graag het voordeel van de twijfel. Want dat verdient het streven om te komen tot HAS activiteiten in welke vorm dan ook!” Ook nu is nog lang niet alles duidelijk en moet er nog heel wat uit onderhandeld en vastgelegd worden in een nog te schrijven raadsvoorstel. Dan pas kan de nieuwe gemeenteraad een besluit tot aankoop nemen. Geen van de partijen gaf een blanco cheque af. Alleen Lijst Linssen maakte veel misbaar. Waarom? Misschien omdat ze wel een HAS willen, maar andere bestuurders de ‘eer’ van het succes niet gunnen. Voor de BSD zal het een worst zijn wie in de krant of de media de ‘eer’ menen naar zich toe te moeten halen, zo lang deze voor de gemeente Bergen op Zoom zeer belangrijke vestiging van een hogeschool maar doorgaat.

Natuurlijk is dat niet tegen elke prijs of voorwaarde. Ook ik had vragen over de stand van zaken en vroeg voor een aantal zaken aandacht. Zoals een mogelijke bodemverontreiniging met bijvoorbeeld loodacetaat, dat in dit soort laboratoria al vele jaren gebruikt is voor natrium-, kalium- en stikstofbepalingen. Ook over het mogelijke vervolg, zoals verhuur en verkoop van delen van het pand en bijbehorende gronden aan de HAS en mogelijk anderen. Over de staat van het pand en de aanwezige laboratoriuminrichting en cultuurhistorische waarden die in het pand aanwezig waren of zijn. Ook vroeg ik, in het kader van de eventuele vestiging/ontwikkeling van een broedplaats voor de agrofoodsector, aandacht voor eventuele samenwerking over de provincie grenzen heen zoals met het veredelingsbedrijf LG Seeds/Limagrain/Advanta  en SES van der Have, allen onder andere gevestigd in de Fredericapolder te Rilland. Maar ook met de landbouwproducten verwerkende industrie in Zeeland. 

Kortom geen getreuzel, doorgaan met onderhandelen en het schrijven van een raadsvoorstel. Dit proces duldt geen uitstel. Want anders gaat mogelijk een ander er met de buit vandoor.  

Louis van der Kallen

 


 

| KORTE RISICOBEOORDELING KASTANJEKANKER |  

 

Recent heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een risico beoordeling voor Nederland gemaakt van Cryphonectria parasitica (kastanjekanker). Er is een inschatting gemaakt van de belangrijkste introductieroutes (pathways) en van de potentiële impact op de teelt, de groene ruimte (bossen, parken, tuinen en dergelijke) en de export.

Het organisme komt onder andere voor in Duitsland en België. In Nederland is het organisme de afgelopen 10 jaar verschillende malen gevonden in de groene ruimte in Nederland, maar niet in boomkwekerijen. De belangrijkste introductieroute lijkt natuurlijke verspreiding via de groene ruimte.

Voor het bomenbestand van Bergen op Zoom is er geen direct gevaar. Maar bomen worden oud en het ligt in de rede dat op termijn ook tamme kastanjes in Bergen op Zoom besmet kunnen worden. Wat de BSD betreft moet dit soort informatie tot gevolg hebben dat enerzijds tamme kastanjes met regelmaat gecontroleerd worden op deze ziekte en dat bij het planten van bomen in de openbare ruimte niet wordt gekozen voor tamme kastanjes.

Louis van der Kallen

 


 

| NIEUWE KANSEN |  

 

Nederland toont met het ondertekenen van een visie document op de VN-klimaattop in Bonn in november 2017 de ambitie de bio-economie verder te ontwikkelen. De ondertekenaars, buiten Nederland onder andere Brazilië, China, India en de VS onderstrepen het belang van biomassa.

De 20 leden van het Biofuture Platform en tal van intergouvernementele organisaties erkennen dat biomassa cruciaal is voor een duurzame energietransitie en dat een duurzame energievoorziening met minder of geen CO2-uitstoot niet alleen met wind- en zonne-energie kan worden gerealiseerd. Tevens kan de CO2-uitstoot worden beperkt als bijvoorbeeld de chemiesector, maakindustrie en de bouw meer biobased producten gebruiken.

De biobased inspanningen van de gemeente Bergen op Zoom en haar partners passen in de aanpak van het Biofuture Platform. Nu moeten de kansen verder gegrepen worden. De Nederlandse regering kan een meer stimulerende rol spelen door bijvoorbeeld belemmerende wet- en regelgeving aan te pakken, biobased inkopen te bevorderen en onderzoek en ontwikkeling te stimuleren.

Hier moeten verdere subsidie- en nieuwe projectkansen liggen. Een nieuw college dient hier het werk van het huidige college voort te zetten en verder uit te bouwen.

Louis van der Kallen

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN