BEGROTING 2016/ DE DRIE GAAN VERDER

| jaar 2 | nummer 77 |

| 11-10-2015 | 12.30 uur |


 

| BEGROTING 2016 |  

 

schulden-colourboxMet veel belangstelling lees ik altijd de begrotingen van overheidsinstellingen. Niet alleen de cijfers, maar vooral ook de begeleidende teksten. Ik kijk altijd of de beelden die bij de lezer ontstaan bij het lezen van de teksten wel corresponderen met de beelden die ontstaan bij de gepresenteerde cijfers. 

Zo viel mij bij het lezen van de eerste tekstpagina in de begroting 2016-2019 (de inleiding) de volgende tekst op: “We kunnen ook vooruitkijken naar een tweede helft waarin we werken aan het verder duurzaam financieel gezond houden van onze gemeente.” Bijzonder aandacht trekt dan het woord ‘houden’. Wat zeggen de cijfers? Bij de tabel “verloop leningportefeuille afgelopen vijf jaar”, op 28 september 2015 gepresenteerd door de accountant, is te vinden dat per 1 januari 2010 de gemeente Bergen op Zoom 109 miljoen euro had geleend. Per 31 december 2014 was de stand 218 miljoen euro. Vijf jaar wethouder Coppens als gemeentelijk kasbewaarder betekent dus een verdubbeling van de schuld. Dit terwijl de crises in november 2008 begon. Mij lijkt dit geen teken van een duurzaam financieel gezonde gemeente! 

Dus van duurzaam gezond houden is geen sprake! De BSD zou al blij zijn als er werkelijk gewerkt werd aan het verminderen van de schulden en dat is meer dan alleen de opbrengsten van de grondverkopen gebruiken voor de aflossing. Want dat verbetert nog niet direct de solvabiliteitratio van de gemeente. Dat is voor de BSD, buiten de schulden, een werkelijke indicator van het eventueel financieel gezond worden. Pas als deze in de buurt komt van de 50 % zal er sprake zijn van een duurzaam financieel gezonde gemeente. 
Kortom: de inleiding van de begroting bevat weer het gebruikelijke gepoch!
Voor de BSD een directe uitnodiging om tegen de begroting te stemmen. Wij willen een waarheidsgetrouwe begroting.

Louis van der Kallen

 


| DE DRIE GAAN VERDER |  

 

firecrackersOp donderdag 8 oktober waren resterende collegepartijen GBWP, VVD en D66 eruit. Ze gaan zonder versterking met een andere partij verder. Op zich lijkt 17 van de 33 zetels genoeg. Nu de BSD, PvdA, CDA en Groen Links zich uitgesproken lijken te hebben voor een inhoudelijke rol in de gemeenteraad in plaats van een stevige rol in de oppositie.

Zo wordt Ton toch nog de oppositieleider, want Lijst Linssen lijkt zo de enige oppositiepartij.
Een gemeenteraad is vaak niet zo van oppositie versus coalitie en zeker de huidige gemeenteraad, die gezamenlijk (dus inclusief Lijst Linssen) snel na de verkiezingen een raadsprogramma heeft geformuleerd. Want het financieel uitgemergelde Bergen op Zoom is toe aan meer politiek draagvlak bij de moeilijke tijden die, ondanks het optimisme van wethouder Coppens (financiën), nog altijd voor ons liggen.

Ton heeft ‘vuurwerk’ aangekondigd. Dat is wel een beetje raar als het collegeprogramma en raadsprogramma waarvoor je als persoon en partij hebt getekend wordt uitgevoerd. Deugt een dergelijk programma dan alleen als je zelf op het wethouderspluche zit? Of heb je verbaal ‘vuurwerk’ nodig bij gebrek aan inhoud?

Voorlopig heeft Ton tot januari 2016 de tijd nodig om ‘bij te komen’ van alle emoties rond zijn vertrek! Hier begrijp ik niet zo veel van. Een beetje politicus kan tegen een stootje. Ton was goed in uitdelen, nu komt het aan op incasseren. Wie kaatst kan immers de bal verwachten. Ton ik reken snel op je. Wacht dus niet tot na Kerstmis en laat ons gauw weten wie van je partijgenoten voor jou het veld gaat/moet ruimen. 

De drie collegepartijen wens ik veel wijsheid en geduld met elkaar. De BSD zal haar kritische en opbouwende inbreng blijven leveren. Bergen Op Zoom verdient dat. Willen jullie ons werkelijk enthousiast maken? Zorg dan dat de schuld zo snel mogelijk wordt verkleind en dat de  Auvergnepolder planologisch als bedrijfsterrein met havenfunctie ontwikkeld kan worden. Dan wordt er iets gedaan voor de toekomst, want werk, werk, werk gaat voor verkopen, verkopen, verkopen van gronden voor woningbouw. Pas dan kunnen de schulden echt afgelost worden en krijgt onze mooie gemeente weer de toekomst die haar inwoners verdienen. 

Louis van der Kallen