PARKEERSITUATIE, KENMERK PVDK/17038

 


 

Bergen op Zoom, 5 september 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:                      parkeersituatie, kenmerk PVDK/17038

 

Geacht college,

Op 8 augustus 2016 heeft de BSD-fractie uw college gewezen op de verkeers- en parkeersituatie in de Koepeldwarsstraat en Lindebaan. Daarbij heeft de fractie u ook een aantal vragen gesteld waarop u op 15 september 2016 antwoord heeft gegeven. Nu ruim een jaar later lijkt de geschiedenis zich te herhalen. De problematiek en het gedrag van overtreders is in overtreffende trap terug. De mail van wethouder Kammeijer aan de klagende omwonenden stelt ons niet gerust. Het bericht straalt onvoldoende actieve betrokkenheid en daadkrachtige aanpak uit.

De BSD-fractie verzoekt uw college om de fractie voldoende vertrouwen te geven dat deze vervelende situatie duurzaam wordt aangepakt, waarop graag uw reactie/antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom