EX ART. 39 VRAGEN, NIET HANDHAVEN OP VERKEERSOVERTREDINGEN, KENMERK PVDK/16029

 


 

Bergen op Zoom, 8 augustus 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:   ex art. 39 vragen, niet handhaven op verkeersovertredingen, kenmerk PVDK/16029

 

Geacht. College,

Op de hoek Koepeldwarsstraat/Lindebaan geldt een verkeersregel een-richtingsverkeer, ter plaatse door borden duidelijk aangegeven. Regelmatig bereiken onze fractie klachten van omwonenden over het negeren van deze verkeersregel door koeriersdiensten, postbezorgers, Kringloper, sommige bewoners en zelfs de plaatselijke politie. Het is zelfs voor gekomen dat een politieauto voorrang verleende aan een voertuig dat in strijd met de verkeersregel van de verkeerde kant kwam. Als omwonenden opmerkingen hier over maken tegen de overtreders krijgen ze een grote mond. 

Wat de omwonenden van de eerder genoemde straten verder op valt is dat er weinig gedaan wordt tegen hinderlijk parkeren. Als het echt niet anders kan, wanneer bijvoorbeeld omwonenden hun eigen huis niet binnen kunnen, worden maatregelen getroffen. Omwonenden hebben al diverse trajecten gevolgd zelfs tot aan  landelijke politiediensten toe. Een toegezegd gesprek met de wijkagent heeft nooit plaatsgevonden. 

De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw college: 

  1. Bent u op de hoogte van de situatie en de regelmatig gepleegde verkeersovertredingen?  
  2. Wat heeft u in het verleden aan maatregelen getroffen om aan deze onacceptabele situatie een einde te maken?
  3. Bent u bereid om eventuele (fysieke)  maatregelen te treffen in de preventieve sfeer?
  4. Als dat niet mogelijk is, bent u bereid om vanaf nu daadwerkelijk handhavend op te treden?

Wij zien uw beantwoording van deze brief met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom