IN- EN UITRITTEN VAN DEDEMSTRAAT, KENMERK LK/14075

 


 

Bergen op Zoom, 20 oktober 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:         in- en uitritten Van Dedemstraat, kenmerk LK/14075

 

Geacht College,

Er vinden een aantal bouwactiviteiten plaats op het ABG terrein tussen de Van Dedemstraat en de Zuid-Oostsingel. Wat de BSD-fractie bevreemdt is dat dit tot gevolg heeft dat het aantal in- en uitritten aan de Van Dedemstraat van dit terrein enorm stijgt. De Van Dedemstraat is een straat met een hoge verkeersintensiteit. In- en uitritten leveren, zeker bij intensief gebruik, vaak ernstige verkeershinder en vertraging op. In de Van Dedemstraat is aan de zuid-oostkant over een lengte van iets meer dan honderd meter sprake van zes of zeven in- en uitritten.

De eerste in dit rijtje, gerekend vanaf het flatgebouw, is die direct naast het flatgebouw (nu tijdelijk, gezien de bouwwerkzaamheden, afgesloten). Dan volgen er twee (in aanleg) gericht op de nieuwbouw. Vervolgens twee direct voor de gehandhaafde monumentale gevel van de oudbouw van het ABG. En er wordt nog een ontsluiting gerealiseerd naar de huidige bouwwerkzaamheden en is er, gezien het hekwerk met poort, nog een mogelijkheid die nu nog niet benut gaat worden. Het geheel bevreemdt de BSD-fractie.

  • Wat is de reden dat voor de nieuwbouw niet is gekozen voor een ontsluiting naar de Zuid-Oostsingel (zoals het vroeger was)? 
  • Wat waren de verkeerskundige adviezen ten aanzien van de ontsluiting van de nieuwbouw?

Nu lijkt het erop dat er tussen de afdeling, die de bouwvergunningen afgeeft en de afdelingen die te maken hebben met het verkeer en parkeren geen overleg heeft plaatsgevonden. Want met al die opritten gaan ook een fors aantal openbare parkeerplaatsen verloren in een gebied waar de parkeerdruk als heel hoog wordt ervaren.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen