EUROPESE PROCEDURE NEDALCO, KENMERK LK/14003

 

  Bergen op Zoom, 9 februari 2014

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Europese procedure Nedalco, kenmerk LK/14003

 

Geacht College,

 

Recent is openbaar geworden

dat uw college beroep ( pagina 5 ) heeft aangetekend tegen de conclusie/ het besluit ( bladzijde 47/48 ) van de Commissie dat de aangemelde maatregel geen staatssteun is.

 De BSD-fractie is in het bijzonder getroffen door het gestelde onder de punten 20 en 21 in de brief van de Commissie aan de Minister van Buitenlandse Zaken waarin helder wordt dat de rapporten uit 2002 een aantal fouten bevatten.

De BSD-fractie heeft naar aanleiding van het voorgaande de volgende vragen:

Zijn er bij de onderzoeksbureaus die in 2002 fouten hebben gemaakt bij de waardebepaling van het Nedalco terrein schadeclaims ingediend?

Zo nee, waarom niet?

Wat heeft de procedure bij de Commissie inmiddels gekost en wat is de begroting voor het nu ingestelde beroep?

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen