ISOLEREN/ COALITIE IN PROBLEMEN?

| jaar 2 | nummer 79 |

| 01-11-2015 | 11.00 uur |


 

| ISOLEREN |  

 

azijnzeiker 01Soms verschijnt er in ons gekoesterde regionale dagblad iets dat om een reactie roept. Nu ben ik daar normaal gesproken heel terughoudend in, omdat je als politicus geen lange tenen moet hebben en zeker als het in de rubriek ‘brandnetel’ staat je niet te snel geprikt moet voelen. Anderzijds kunnen brandnetelplekken op je benen behoorlijk irriteren en roepen ze om een beetje azijn om de boel te kalmeren. En omdat ik een zekere naam heb als ‘azijnzeiker’ reageer ik dit keer toch maar. 

De illustere Jan van de Kasteele is een soort van feuilleton gestart over de “AU-vergnepolder”. Dat verheugt mij zeer, want die prachtige polder, ideaal gelegen langs de Schelde-Rijn verbinding, schreeuwt al jaren om een invulling met logistieke en havenactiviteiten. Al meer dan 20 jaar weet GBWP en haar rechtsvoorgangers dat effectief te verhinderen. Dat is niet zo zeer jammer, het is rampzalig gebleken. Want om woningen, dus grond, te verkopen heb je koopkrachtige vraag nodig. Dus mensen, gezinnen die inkomen hebben anders dan een uitkering. Daarvoor is werk nodig. 

Bergen op Zoom is na de ontwikkeling van de Theodorushaven en Noordland wel doorgegaan met het ontwikkelen van nieuwe woonlocaties maar vergeten dat, om die te kunnen verkopen, je ook bedrijfsterreinen nodig hebt. Sommige partijen wisten dat wel, maar slikten de afgelopen 20 jaar de GBWP dictaten om toch maar vooral op het wethouderspluche te zitten. GBWP kon die eisen stellen omdat het nu eenmaal een grote centrumpartij was (nu 8 zetels van de 33). Hun electorale basis is Halsteren en Lepelstraat en die bevolking kent al jaren meer stemtrouw en hogere opkomstcijfers dan de bevolking van de kern Bergen op Zoom. Wat mij betreft zou GBWP moeten beseffen dat zij medeverantwoordelijk zijn voor het financiële debacle Bergse Haven. De vader van de huidige wethouder Arjan van der Weegen, Kees van der Weegen was ten tijde van de rampzalige beslissingen over de Markiezaten en de Bergse Haven langdurig wethouder financiën en had derhalve met zijn partij een belangrijk aandeel in wat verkeerd is gegaan. Om uit de financiële ellende te komen is het verkopen van grond bestemd voor woningbouw de voornaamste strohalm waaraan we ons mentaal en financieel uit het moeras moeten trekken. We hebben de afgelopen vijf jaar al veel kansen gemist. Want industrie is misschien uit de mode en massaal verplaatst naar het buitenland, maar logistieke bedrijven hebben zich in aantallen gevestigd in de regio en zoeken nog steeds naar optimale vestigingslocaties. Bergen op Zoom met zijn goede snelwegaansluiting, met zijn spoorontsluiting, met zijn aansluiting op de buisleidingenstraat en zijn prachtige ligging aan de watersnelweg van Europa heeft tot op heden de kansen, die er wel waren, niet willen grijpen. GBWP stelde eisen aan de deelname van andere partijen aan de colleges en de andere partijen slikten die eisen omwille van het wethouderspluche! Nu de werkloosheidscijfers en de cijfers van mensen die gebruik moeten maken van uitkeringen pieken, dringt langzaam het besef door dat het anders moet.

Ik heb de laatste raadsvergadering, de eerste na het wegsturen van Ton Linssen en het uit de coalitie treden van Lijst Linssen, de knuppel in het hoenderhok gegooid. Het is nu of nooit! Lijst Linssen heeft een motie aangekondigd. Nu is het de vraag of de VVD, een van de grootste veroorzakers van de financiële ramp die Bergse haven heet, ook de moed heeft te leren van het verleden en als fractie werkelijk duaal wil opereren. Hopelijk voegt hun voorman Gert-Jan Huisman de daad bij het woord en gaat ook de VVD voor werkgelegenheid in plaats van voor het zeker stellen van een wethouderszetel. 

Wil de BSD GBWP isoleren? Zeker niet! Want de BSD ziet vele (sociaal) moeilijke jaren voor zich voor de bevolking van Bergen op Zoom. Door de giga verliezen op het grondbedrijf kan Bergen op Zoom niet anders dan bezuinigen op bijna alles. Want waar niet is, verliest de keizer en de kiezer zijn recht. We zullen bloeden. Om die pijn voor de burger te verzachten is een centrum/linkse meerderheid nodig in Bergen op Zoom. GBWP kan daarin en moet daarin een grote rol spelen. De laatste twee letters van hun naam zijn afkomstige van de Werknemers Partij, waarvan de vakbondsman Maarten van Eekelen de leider was. Wil de BSD ooit een wethouder leveren om inhoud te geven aan onze uitgangspunten dan hebben we, voor die centrum/linkse coalitie, GBWP nodig.

De BSD wil GBWP dus zeker niet isoleren. Wij willen hen er wel van overtuigen dat ze ook voor de belangen van de kern Bergen op Zoom en de totale gemeente op moeten komen. En daar past de planologische ontwikkeling van de Auvergnepolder bij. Onze inwoners willen werk. Om dat te krijgen kunnen we niet langer met onze rug naar de kansen gaan staan. Onze ligging aan de Schelde-Rijn verbinding is een uniek voordeel. We hebben daar te lang geen gebruik van willen maken. Dat kan en moet anders. Als we nu die kansen niet gaan pakken is de kans groot dat toekomstige generaties, ook die uit Lepelstraat en Halsteren, ons dat terecht zullen verwijten. Jammer van de azijn. Maar bedrijven zich zien vestigen op andere, minder goede, locaties dan bij ons in de buurt, is zuur.

Louis van der Kallen

 


 

| COALITIE IN PROBLEMEN? |  

 

Al op de eerste raadsvergadering met de smalle coalitie van GBWP/VVD en D66 miste de coalitie één stem (een VVD’er ontbrak) om een motie, die door wethouder van der Weegen werd ontraden, af te wijzen. Nu staakten de stemmen en wordt over de motie op de eerstkomende vergadering opnieuw gestemd. De motie had tot doel de sociale dienst meer mogelijkheden te geven betalingsachterstanden van bijstandstrekkers te voorkomen door betalingen van huur, energie, water en zorgverzekeringen door de sociale dienst te laten verrichten en de uitkering daarmee te verlagen. Problemen voorkomen zien de college partijen vooralsnog niet als hun taak. Hoe anders denken sommige andere sociale diensten er over!

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

24-10
VRAGEN EX ARTIKEL 39. SCHOOLGEBOUWEN, KENMERK LVDK/15049