VRAGEN EX ART. 39 ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN, KENMERK PB/15056

 


 

Bergen op Zoom, 7 december 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Vragen ex art. 39 alcoholgebruik jongeren, kenmerk PB/15056

 

Geacht College,

Via onder andere de Jeugdraad en vele betrokken jongeren bereiken ons berichten met betrekking tot alcoholgebruik onder de jeugd. We kennen de landelijke verordening over het alcoholgebruik. Kortgezegd: tot je 18de jaar NIX. Een verordening waar ook wij achter staan. Echter deze verordening schept veel onvrede en onwerkbaarheid in uitvoering. De horecaondernemer is verantwoordelijk en de dupe als iemand onder de 18 jaar toch een alcoholische consumptie weet te bemachtigen. Dit kan nu nog steeds onder deze verordening. Vele voorbeelden zijn hiervan getuigen met als gevolg dat de jeugd onder de 18 de toegang wordt geweigerd in diverse gelegenheden. Dit weer tot onvrede van deze jeugd. Ook zij hebben recht op een stukje eigen ontspanning. En zeg nu zelf, wie is niet jong geweest en uitgegaan op zijn 17de jaar. Velen van ons kijken met tevredenheid en misschien wel met weemoed terug op hun eigen eerste uitgaansjaren.

Is er voor deze situatie geen alternatief zodat én de jeugd tevreden is én de horecaondernemer? Wij denken dus van wel. Zeker gezien de komende feestdagen en Vastenavond zou het toch geweldig zijn dat onze jeugd ook mee kan feesten en deel kan nemen aan deze sociale activiteiten.

Ons idee:

Geef de horecaondernemer zogenoemde festival-polsbandjes met eigen naam. Deze bandjes kan men verkrijgen (na leeftijd controle) bij deze ondernemer, die zo direct kan zien aan de gebruikte kleur of iemand 18 jaar of ouder is en dus alcohol mag gebruiken. Deze bandjes zijn niet overdraagbaar en eenmalig te bevestigen (opentrekken en hergebruiken kan niet). In diverse steden wordt reeds gebruik gemaakt van deze methode en dit werkt naar volle tevredenheid voor iedereen. De BSD-fractie zag dit graag zo snel mogelijk ingevoerd worden om problemen te voorkomen.

Bij de BSD-fractie leven de volgende vragen:

  1. Is er intussen iets veranderd aangaande het alcoholbeleid in Bergen op Zoom voor jongeren onder de 18 jaar?
  1. Heeft het college een eigen oplossing voor bovenstaand probleem?
  1. Is de geschetste oplossing (ons idee) iets voor Bergen op Zoom?

Wij wachten met belangstelling uw antwoord af.

Met vriendelijke groeten,
Namens de BSD-fractie,

Peet Bakx