OEVERZWALUWWAND, KENMERK LVDK/18012

 


 

Bergen op Zoom, 21 april 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

  

Betreft:          Oeverzwaluwwand, kenmerk LVDK/18012
 

Geacht College,

In de gemeente Geertruidenberg is recent een oeverzwaluwwand aan de oever van de Amertak/Donge in gebruik genomen. Die locatie is voor de oeverzwaluwen ideaal. Voedsel is er in redelijke overvloed en de wand staat op een rustige, niet voor het publiek toegankelijke, plek. Toch kan het publiek er vanaf een wandelpad aan de andere kant van de Donge straks van genieten. Kijk eens naar het recent gepubliceerde artikeltje over de oeverzwaluwwand in Geertruidenberg:  https://www.onswater.com/2018/04/over-water-133-een-oeverzwaluwwand-en-de-nkwk-conferentie/

Ook in Bergen op Zoom zijn er tal van plekken waar een dergelijk initiatief een succes kan worden. Langs de Binnenschelde, op de Plaat en zelfs in of nabij het Anton van Duinkerkenpark zijn geschikte locaties te vinden. Het project in Geertruidenberg is tot stand gekomen met behulp van een aantal organisaties. Misschien liggen hier ook mogelijkheden voor een dergelijke wand in Bergen op Zoom.  

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen