SUGGESTIE, KENMERK LVDK/17012

 


 

Bergen op Zoom, 18 februari 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Suggestie, kenmerk LVDK/17012
 

Geacht College,

De gemeente Bergen op Zoom gaat nadenken over de toekomst van het buitengebied. Dat vindt de BSD een goed idee. Want de belangrijkste grondgebruikers van het buitengebied (de boeren) staan voor grote uitdagingen.

De provincie heeft middels de ‘ruimte voor ruimte regeling’ beleid gemaakt. Binnen Noord-Brabant zijn een paar gemeenten, die als aanvulling daarop, een soort van eigen ‘ruimte voor ruimte regeling’ hebben geformuleerd. Eén daarvan is de gemeente Haaren. Deze gemeente heeft op 2 februari 2017 (agendapunt 6) haar eigen “Beleid vrijkomende agrarische bebouwing” inclusief beleidskader en handleiding, in overleg met de provincie, vastgesteld. 

Naar het inzicht van de BSD kan een dergelijke benadering bruikbaar zijn voor de gemeente Bergen op Zoom en een meer optimale invulling zijn van de huidige en toekomstige  beleidsvrijheid, die mede in het licht van de komende omgevingswet ons gaat bieden. 

Uw reactie/handelen afwachtend.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen