BSD ONDERZOEK NAAR ZWEMBAD DE SCHELP

 

   


 | LVDK/ 19017 | 01-10-2019 |

 

Geacht college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom,

 

De huidige problemen waren er, naar mijn kennis, deels al in de Schelp voordat de laatste verbouwing plaatsvond. Eén voormalige huurder van een aantal ruimte waarin hij sportschoolachtige activiteiten ontwikkelde is weggegaan mede vanwege ernstige corrosieve aantastingen van de apparatuur en mogelijke gezondheidsklachten van medewerkers en gebruikers door de luchtkwaliteit.

In eerder BSD onderzoek kwam naar voren dat tussen het eerste ontwerp van de Schelp (niet gerealiseerd) en het tweede uiteindelijke ontwerp met name de luchtaanvoer en afvoer is veranderd (aantal aan- en afvoerpijpen verminderd en dichter bij elkaar geplaatst).

Dit leidt voor de BSD tot een aantal vragen die de BSD graag komende dinsdag bij het spoeddebat beantwoord wil zien:

  1. Klopt in het ontwerp de afstand tussen de luchtaanvoer en de luchtafvoerpijpen wel? Kan hier onderzoek naar gedaan worden?

  2. Klopt de afzuigroute door het gebouw wel in relatie met het ontwerp gebruik en het huidige gebruik? Kan hier onderzoek naar gedaan worden of is er bij verbouwingen en tussen het eerste ontwerp en het tweede ontwerp onderzoek naar gedaan?

  3. Zijn de concentraties CL++ ionen in het gebouw de afgelopen 10 jaar wel overeenkomstig de ontwerp uitgangspunten geweest? Kan hier onderzoek naar gedaan worden? Zijn hier metingen van de laatste 10 jaar gebruik beschikbaar?

  4. Hebben tussentijdse verbouwingen/aanpassingen in het gebouw de luchthuishouding niet ontregeld? Denk aan het gebruik van magazijnruimten. Kan hier onderzoek naar gedaan worden of is er onderzoek naar gedaan voorafgaand aan de renovatie?

 

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.