HOPELIJK GOED NIEUWS/ SERIEUS NEMEN/ DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL/ GESPOT

| jaar 4 | nummer 179 |

| 17-09-2017 | 12.15 uur |


 

| HOPELIJK GOED NIEUWS |  

 

Op zaterdag 16 september was in BNdeStem op de voorpagina te lezen “HAS Hogeschool naar Bergen op Zoom”. Dat is iets waar ik als gemeenteraadslid in Bergen op Zoom blij van wordt. Maar ik heb toch wel enig vraagteken bij dat mooie nieuws.

De openingszin in een brief (van 15 september) over dit onderwerp van het college van B&W aan de gemeenteraad luidde: “Gistermiddag ontvingen wij bericht van de voorzitter van de het College van Bestuur van de HAS Hogeschool in Den Bosch dat zij de keuze hebben gemaakt voor een fysieke aanwezigheid in de Zuidwestelijke Delta, waarbij Bergen op Zoom nadrukkelijk in beeld is als uitvalsbasis.”

“Nadrukkelijk in beeld” is toch wat anders dan “HAS Hogeschool naar Bergen op Zoom”!

Ik wil best optimistisch zijn, maar voor mijn gevoel loopt BNdeStem voor de muziek uit. Ook de PvdA loopt wel erg hard met haar voorstel “zet Bergse hogeschool in voormalig IRS-gebouw”. De gemeente heeft niet de bevoegdheid om de HAS in een gebouw te zetten, laat staan in een gebouw dat niet van de gemeente is. Het is de HAS die haar keuze moet gaan maken. De BSD-fractie is van mening dat de gemeente Bergen op Zoom de HAS moeten faciliteren in hun zoektocht naar een goede vestigingslocatie in de Zuidwestelijke Delta. Hierbij mogen locaties in ons mooie stadje goed in beeld gebracht worden als ideale uitvalsbasis. Vooralsnog moeten we ons realiseren dat de huid pas echt verkocht kan worden als de beer geschoten is. De vis is misschien wel aan de haak geslagen, maar echt binnen is die pas als de locatie is bepaald en aangekocht. Dan pas is er echt reden voor een feestje.

Louis van der Kallen

 


 

| SERIEUS NEMEN |  

 

Burgers hebben vaak het gevoel niet serieus genomen te worden door de gemeente. Soms is het een kwestie van slechte of geen communicatie en soms is het de aard van de communicatie die tot de conclusie leidt: de overheid neemt mij niet serieus of heeft gewoon lak aan mijn klachten of belangen.

Als voorbeeld een burger die via een ‘Melding Openbare Ruimte’ meldde dat in de parkeergarage De Parade, die recent voor heel veel gemeentelijk geld is hersteld, na 1 regenbui grote plassen water op P 1 staan. Het antwoord wat hij kreeg was: “Het onderwerp waarover u gemeld heeft nemen wij niet in behandeling omdat: Het onderwerp geen eigendom is of niet tot de taken behoort van de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Bergen op Zoom. Toelichting: De parkeergarage is geen eigendom van de Gemeente. Voor deze melding verwijzen wij u naar parkeerbeheer.”

Hoe zo geen eigendom van de gemeente? Parkeerbeheer is eigendom van de gemeente. Dus de garage ook! Doorverwijzen is dus een lachertje!

Als tweede voorbeeld een klacht over ernstige stankhinder door een bewoner uit Tuinwijk.

Ze kreeg van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant, die werkt in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom een keurig antwoord: “Klacht is in die zin gegrond dat er nabij de woning van de melder en de in de ruimere omgeving daarvan, geuren te ruiken waren van de verschillende industriële processen op het industrieterrein. Dit heeft te maken met de straffe westen wind en de lagere temperatuur waardoor afgassen onvoldoende kunnen stijgen. Hierdoor is geur benedenwinds van de geur emitterende bedrijven te ruiken”, waar de bewoner niets mee kan.

Geen (begin) van een oplossing of aanpak. Maar eigenlijk de zekerheid dat bij westenwind en lagere temperaturen er in de toekomst weer een stankgolf te verwachten is. Bewoners kunnen hier niets mee. Feitelijk worden ze van het kastje naar de muur gestuurd in plaats van dat ze serieus genomen worden en er iets met hun klacht of melding wordt gedaan. 

Louis van der Kallen

 


 

| DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL |  

 

Tijdens mijn autorijlessen, heel lang geleden, werd mij geleerd regelmatig in de achteruitkijkspiegel te kijken om te weten wat er achter en om je heen gebeurt. Heel verstandig om dat te blijven doen, juist om je koers naar voren vast te houden.

Afgelopen periode hebben zich nog al wat zaken afgespeeld onder verantwoordelijkheid van het college van B&W waarvan achteraf, nadat daar kritiek op kwam, men volstond met de mededeling “Wij hebben ervan geleerd, we gaan het voortaan anders doen”. Maar of ze ervan geleerd hebben is pas geloofwaardig wanneer het college laat zien dat ze het voortaan anders gaat doen. Daar is vooralsnog weinig van te merken. Het op een juist wijze communiceren met en luisteren naar de burger bijvoorbeeld is voor dit college nog steeds een moeilijke opgave.

Zo is het voor het college kennelijk een hele klus om uitspraken van rechtscolleges over uitvoering van de WMO in haar beleid aan te passen. De wethouder zegt wel dat er hard aan gewerkt wordt, maar voor mij is het inmiddels “eerst zien en dan geloven” geworden.

Initiatiefnemers die zich melden bij de gemeente, om naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van de midgetgolfbaan in Meilust plannen in te dienen om de golfbaan op een maatschappelijke manier open te houden, worden eerst niet serieus genomen. Door druk vanuit de politiek gaat het college overstag, ondanks dat ze zich eerst laaiend enthousiast heeft uitgelaten over een ondernemer die een commerciële golfbaan in Halsteren opende. Achteraf blijkt de maatschappelijk ondernemer van de opgeknapte baan in Meilust een groot succes te hebben gemaakt.

Bij bestemmingsplannen aan Fort de Roverweg/Langstraat en aan de Fort Pinsenweg moeten we constateren dat het college absoluut niet transparant is geweest in haar plannen en daarmee bij de burgers onnodig veel wantrouwen veroorzaakt heeft.

Het opleggen van een Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) op de “Ster van Lepelstraat”, met vooral de toevoeging dat dit noodzakelijk was om een grote onderneming in de logistiek binnen te halen, werd door omwonenden als een “overval” ervaren en kwamen met velen naar het Stadhuis om hun ongenoegen te laten horen. Achteraf kan het college niet aangeven of er daadwerkelijk een ondernemer op de stoep staat.

Een eerder afgewezen verzoek door de raad om een camping te mogen uitbreiden, werd opnieuw door het college in ontvangst genomen en aan de raad voorgelegd, zonder dat er iets wezenlijks was veranderd in de plannen. Gevolg: de omwonenden van de Bergsebaan voelen zich letterlijk niet gehoord en overvallen en komen massaal naar de commissievergadering Stad en Ruimte om hun verbazing en bezwaar te laten horen.

Het is dan ook moeilijk te geloven dat het college de kritiek op haar handelen de afgelopen periode ter harte zal nemen. Er van leren vraagt ook in de praktijk de zaken anders aanpakken. Het zou goed zijn wanneer het college eens wat vaker in de achteruitkijkspiegel zou kijken om te zien wat de daadwerkelijke resultaten zijn van haar optreden en handelen.

Iemand die niet echt van zijn fouten leert, leert meestal niets!

Piet van den Kieboom

 


 

| GESPOT IN BERGEN OP ZOOM |  

 

De Binnenstad kent veel kelders die niet of nauwelijks gebruikt worden. Maar soms gebruiken mensen die koele, soms vochtige ruimte voor iets bijzonders en leveren ze wel een heel mooi streekproduct. Een voorbeeld is de oesterzwammenkweek. Op zakken met in Bergen op Zoom ingezamelde koffiedrab worden oesterzwammen gekweekt die aan Bergse restaurants worden geleverd. Wat een prachtig streekproduct.