EEN CIJFERANALYSE/ IK WAS ER NIET BIJ!

| jaar 3 | nummer 129 |

| 16-10-2016 | 10.00 uur |


 

| EEN CIJFERANALYSE |  

 

cijfers-01In de begroting van 2017 van de gemeente Bergen op Zoom zijn veel cijfers te vinden die inzicht geven hoe Bergen op Zoom en haar bevolking er voor staan. En dat is, in economische termen, niet best.

Ondanks dat Bergen op Zoom een centrumgemeente is, is de werkgelegenheid per 1000 inwoners ruim 6 % onder het landelijk gemiddelde en ligt het aantal mensen in de bijstand per 10.000 inwoners ruim 10 % boven het landelijk gemiddelde. Als men zich realiseert dat dit de cijfers van 2015 zijn en dat veel ontslagenen als gevolg van de gedeeltelijke sluiting van Phillip Morris nog in de WW zitten, mag je verwachten dat de bijstandscijfers nog verder op zullen lopen. Het gaat niet goed met Bergen op Zoom en haar inwoners. En dat is niet van de laatste jaren. 

In de zomer van 2015 verscheen het Magazine Midsize Brabant, een verkenning van de toekomst voor Brabantse middelgrote steden (50.000 tot 100.000 inwoners), uitgegeven door Brabant Kennis/ Ruimtevolk. In deze verkenning komt een tabel voor, waarin de werkgelegenheidsontwikkeling in de middelgrote Brabantse steden is aangegeven tussen 1998 en 2013. De cijfers voor Bergen op Zoom zijn verbijsterend slecht.

De groei van het aantal arbeidsplaatsen per middelgrote gemeente tussen 1998 en 2013:

Helmond                27,5 %
Oosterhout             19,6 %
Waalwijk                17,5 %
Veghel                   15,5 %
Roosendaal            12,2 %
Bergen op Zoom       3,9 %
Uden                       3,8 %
Oss                         2,1 %

Gemiddeld was de groei in deze gemeenten 12,7 %.

Als je in aanmerking neemt dat in Oss in deze periode duizenden arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan door de teloorgang van de voormalige Organon en in Bergen op Zoom de gedeeltelijke sluiting van Phillip Morris pas nà 2013 zijn beslag heeft gekregen, dan is de ontwikkeling in Bergen op Zoom verbijsterend slecht. Het kan zelfs betekenen dat, indien de periode 1998 eind 2015 zou zijn, de ontwikkeling in Bergen op Zoom veruit de slechtste zou kunnen zijn van alle middelgrote gemeenten in Noord-Brabant.

De huidige collegepartijen en Lijst Linssen (die in de periode 1998/2015 vele jaren de wethouder economische zaken heeft geleverd) hebben dus een wanprestatie geleverd. De gemeente is verarmd en opgezadeld met een berg schuld en de Bergenaren verarmen door de geringe werkgelegenheid. Daar zal verandering in moeten komen. Bergen op Zoom moet nu snel de voorbeelden van Waalwijk en Oosterhout volgen. Dat zijn gemeenten die verhoudingsgewijs veel bedrijventerreinen hebben ontwikkeld en daarvan keer op keer de vruchten hebben geplukt.

Het wordt tijd voor een andere houding van ons college. Als ruimtegebrek het argument zou zijn, wordt het tijd om nu eindelijk eens werk te maken van de Auvergnepolder en GBWP de blokkerende houding daarover stopt in het besef dat er ook mensen uit Halsteren, net als Bergenaren, zoeken naar werk!   

Louis van der Kallen

 


 

| IK WAS ER NIET BIJ! |  

 

verkeersbordenNormaal schrijf ik over zaken waar ik wel bij was. Maar nu maak ik een uitzondering. Waarom? Omdat ik er bewust niet bij was. Ik kan, naar waarheid, natuurlijk zeggen dat ik er niet bij was omdat de enige bloedverwant die mij, buiten mijn eigen gezin, rest samen met haar man een kater op leeftijd kwam brengen nu ze op vakantie gaan. Maar de werkelijke reden was omdat ik er het nut niet van inzag mijn avond te besteden aan het bijwonen van een gesprek van wethouders en ondernemers over de binnensteden van Bergen op Zoom en Roosendaal.

Het onderwerp trekt mij al jaren. Ik heb er ook menig artikel in de BSD nieuwsbrief aan gewijd. Maar mijn verhaal zou ik er toch niet kwijt kunnen, omdat je vanuit de zaal hooguit 1 à 2 minuten krijgt en mijn verhaal is het waard beter besproken te worden. Maar al jaren is het bestuur van Bergen op Zoom horende doof. Wethouders worden niet gekozen vanwege hun specifieke deskundigheid over het wel en wee van een binnenstad. Ze worden het omdat hun fractie, die voldoende stemmen hebben gehaald en voldoende meegaand zijn, bij de collegeonderhandelingen hen naar voren hebben geschoven. Hun adviseurs komen veelal van buiten de gemeente en wandelen hooguit bij mooi weer tussen de middag een keertje door de stad. Wat die adviseurs missen is gevoel bij de eigenheid en het uniek zijn van de gemeente waar ze vaak toevallig werken. De ondernemers uit de binnensteden weten wel waarom hun klanten bij hen binnentreden. Maar zijn zeker geen deskundigen in het waarom mensen de binnenstad niet bezoeken. En dan het ‘geneuzel’ over parkeertarieven, terwijl helder is dat de echte bezoekers waarop we wachten (die nu te weinig komen) een dikkere portemonnee of voldoende krediet op hun plastic hebben om de parkeertarieven niet te voelen. Degenen die met een specifiek doel, een voorgenomen aankoop, komen naar een winkel die ze al jaren kennen zullen wel bereid zijn en blijven die paar centen parkeergeld betalen. 

Het gaat om de toekomst en de (economische) vitaliteit van de binnensteden. Wat de laatste vijf/zes jaar gebeurt, is een achterhoedegevecht zonder visie op welke linie wel verdedigbaar is. Er is geen idee of visie op een echte (nieuwe) toekomst. Bergen op Zoom, mijn stad, is niet uniek, maar heeft wel een aantal unieke kenmerken/monumenten: het Markiezenhof, het Stadhuis op de Grote Markt en de Gevangenpoort, die om versterking van hun omgeving schreeuwen. Bergen op Zoom heeft in potentie een aantrekkelijke binnenstad. De enige rake opmerking die ik heb gehoord/gelezen was van Leon Videler “Wat de trekker moet zijn voor Bergen op Zoom? Bergen is zelf al een trekker.” Dat is niet helemaal waar, maar Bergen op Zoom kan een echte trekker worden. Dan moet er echt iets gebeuren. Dat hoeven geen grote dingen te zijn. Want veel van wat voor bezoekers aantrekkelijkheid kan zijn, zijn kleine dingen. Weg de lelijke reclames. Besef dat de stad veel aantrekkelijker kan zijn voor fotograven, en dat zijn we tegenwoordig allemaal, als we de lelijkheid wegpoetsen. Geen lelijke reclames meer op de Grote Markt zodat het Stadhuis in al zijn glorie gefotografeerd kan worden. De precariorechten niet afschaffen maar vertwintigvoudigen, maar met een vrijstelling voor hen die een historisch bord uithangen. Hierdoor worden de ondernemers verleid te gaan voor mooi in plaats van voor schreeuwend. Maak de straten vrij van de staande borden. Op dat punt de regels op zijn minst handhaven maar beter nog aanscherpen. Veel verkeersborden zijn overbodig omdat het straatbeeld vertelt wat kan en niet kan of mag. Verkeersborden in een stad, die zich als historisch wilt presenteren, zijn vaak oerlelijk en verstoren het beeld wat een bezoeker, die nu nog niet komt, graag wil zien.

Prikkel de bezoeker door hem over zaken, die hij ziet, na te laten denken. Hoe? Informeer pandeigenaren over de oude namen van hun pand en stimuleer ze deze opnieuw op de gevels aan te brengen. Verzoek de bewoners van de binnenstad hun ramen te sieren met een gedicht. Zo mogelijk gericht op de geschiedenis van hun pand, straat of de familie die er woont en soms werkt. Sta vergroening toe en stimuleer het in de straten. Bijvoorbeeld zoals in de Engelsestraat. Bezoekers vinden dat niet alleen mooi, maar ook gezellig en knus en het roept een sfeer op van vroegere jaren. Waar ik vorige week wel was? Bij een lezing van Joost Nicasie van Areaal Advies met een andere kijk op leegstand en hoe deze aan te pakken, met mooie voorbeelden van hoe (verpauperde) panden te revitaliseren. De winkelpuien zijn soms niet om aan te zien en passen dan ook vaak niet in het toekomstbeeld wat de BSD en ik voor ogen hebben. 

Als Bergen op Zoom een andere toekomst voor haar binnenstad wil, dan waar deze nu naar onderweg is, moet het beleid anders. Dan moet er gewerkt worden aan een totaalbeeld dat uitgaat van versterking van de kwaliteiten die er nu al zijn. Dan moet die uniekheid en diversiteit van het gebruik van de panden gevoed en versterkt worden door een consequent beleid dat tot een mooi stad/straatbeeld leidt, dat uitnodigt tot fotograferen en verspreiding via de sociale media van de boodschap: dat het goed toeven en winkelen is in Bergen op Zoom.

 Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

11-10
TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2017 DEEL 2