ARTIKEL 36 VRAGEN: PARKEREN GEHANDICAPTEN

 

   


 | LVDK 20057 | 21-10-2020 |

 

Geacht College,

 

Uw college heeft aangekondigd dat het voornemens is per 1 januari 2021 het onbetaald parkeren voor houders van gehandicaptenparkeerkaarten op betaald parkeerplaatsen te beëindigen.

Nu is het zo dat niet alle houders van een dergelijke kaart, wonende in het gebied van betaald parkeren een eigen (met een bord aangeduide) parkeerplaats hebben. Zij hebben daarvan soms eerder afgezien omdat er een ruime keuze was van betaald parkeerplaatsen in de eigen directe omgeving. Als voorbeeld het parkeergebied tussen de Noordzijde Haven en de Zuidzijde Haven (o.a. het drooggelegde deel), totaal circa 205 parkeerplaatsen met slechts één invalideparkeerplaats! Het komt de BSD-fractie voor dat in dit grote gebied meerdere kaarthouders wonen en/of werken.

  • Is uw college zich bewust van de gevolgen voor de wonende/werkende kaarthouders in een dergelijk gebied?
  • Heeft uw college alle kaarthouders in dergelijke gebieden geïnformeerd over uw voornemen?
  • Is parkeerbeheer of de WMO afdeling die aparte plaatsen (met kentekenplaat- aanduiding) van bebording voorziet voorbereid op een mogelijk hoog aantal verzoeken tot een ‘eigen’ invalideparkeerplaats, dit inclusief de ambtelijke afhandeling van dergelijke verzoeken?

Is voorzien in de mogelijke budgettaire gevolgen van de extra plaatsing van de benodigde borden alsmede de mogelijke beperking die dat gaat geven op de beschikbare capaciteit van parkeerplaatsen?     

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.