EX ART. 39 VRAGEN UITSPRAKEN WETHOUDER IN BN DE STEM, KENMERK PVDK/16003

 


 

Bergen op Zoom, 28 januari 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:             ex art. 39 vragen uitspraken wethouder in BN De Stem, kenmerk PVDK/16003

 

Geacht college,

In een artikel over herbestemming voormalige fabriekshallen van Philip Morris in BN DeStem van vandaag doet wethouder A. v.d. Weegen uitspraken over voormalig wethouder Linssen. Als dit juist is spreekt de BSD-fractie haar afkeuring hier over uit. Zij vindt het ongepast en een bestuurder onwaardig dergelijke uitspraken over een voormalig collega-wethouder te doen in het openbaar. Het komt ook de geloofwaardigheid van wethouder v.d. Weegen niet ten goede. Bovendien wordt in hetzelfde artikel door gedeputeerde Pauli vergaande uitspraken gedaan en verwachtingen gewekt die nog maar waar gemaakt moeten worden. Datzelfde geldt voor wethouder Coppens.

De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw college:

  1. Heeft u kennis genomen van het artikel in BN De Stem van 28 januari j.l.?
  1. Zo ja, is daarin wethouder v.d. Weegen juist geciteerd?
  1. Deelt u de mening van wethouder v.d. Weegen?
  1. Welke bedoeling(en) heeft wethouder v.d. Weegen hiermee gehad?
  1. Kunt u aangeven waarin de uitspraken, gedaan door gedeputeerde Pauli en wethouder Coppens, verschillen van uitspraken gedaan door voormalig wethouder Linssen?
  1. Kunt u concreet aangeven waarom en op welke punten het gesuggereerde optreden van voormalig wethouder Linssen “niet altijd even gunstig was voor de onderhandelingspositie van de gemeente Bergen op Zoom”?
  1. Kunt u concreet aangeven in welke verkeerde situaties we door het optreden van voormalig wethouder Linssen terecht gekomen zijn, zoals wethouder v.d. Weegen beweert?

Graag ziet de BSD-fractie uw beantwoording zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom