DE FINANCIËLE SITUATIE/ ZWEMBAD DE MELANEN/ (NATTE)/ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 28: TUSSENSTAND PETITIE – 3

| jaar 2 | nummer 62 |

| 26-04-2015 | 10.00 uur |


 

| DE FINANCIËLE SITUATIE |  

 

hakblokLangzaam dringt het tot partijen door dat de financiële situatie van de gemeente Bergen op Zoom meer dan zorgelijk begint te worden. Dat blijkt uit het woordgebruik van tal van woordvoerders tijdens de commissievergaderingen deze maand.

Wat voorbeelden: “gezien de financiële situatie” (CDA woordvoerster commissie Stad en Ruimte). “Financieel zware tijden” (Lijst Linssen woordvoerster commissie Burger en Bestuur). “Armlastige gemeente” (VVD woordvoerder commissie Burger en Bestuur). “Uitdagingen waar deze gemeente voorstaat” (fractie voorzitter D66 in de commissie Burger en Bestuur). “Gegoochel met reserves” (CDA woordvoerder commissie Burger en Bestuur). “We gaan naar een andere wijze van financieren er zijn geen reserves meer” (ambtenaar in de commissie Mens en Maatschappij). De echter klapper was echter van de wethouder mevr. Kammeijer in de commissie Mens en maatschappij: “in deze penibele financiële periode” (bij de behandeling van het onderwijs raadsvoorstel om de korting van het Rijk op de algemene uitkering te financieren en daarmee feitelijk een einde te maken aan de bestaande onderwijs reserves).  

De gemeentelijke reserves zijn de afgelopen zes jaren tot op het bot afgekloven om de alsmaar verder oplopende verliezen op het grondbedrijf te dekken. Nu op de Markiezaten en de Bergse Haven totaal circa 120 miljoen euro (dat getal is niet alleen door mij berekend, maar nu ook door de fractievoorzitter van D66 in de commissie Burger en Bestuur genoemd) is verloren begint men uit een ander vaatje te tappen. Een troost zou moeten zijn dat er nu naar de mening van de wethouder financiën licht aan de tunnel verschijnt. “Aan het einde van deze periode zijn de verliezen afgewerkt”, aldus wethouder Coppens. Ik geloof hem nu niet. Net zo min als ik hem en zijn kompaan wethouder Linssen in april 2011 geloofde toen zij middels een raadsvoorstel  in besluit 3 voorstelden: “het maximale tekort op de grondexploitatie Bergse Haven vast te stellen op 50 miljoen euro.

Zelfs met allerlei boekhoudkundige trucs, zoals het uit de exploitatie halen van wegen, ontsluitingen en rioleringen, is het hen niet gelukt dat getal te halen. De teller van het verlies staat ondanks de trucs nu op 63.844.650 euro en als we dat cijfer corrigeren voor de trucs is het verlies ruim meer dan 90 miljoen euro en nog steeds oplopend.

Waar de verantwoordelijkheid van dit verlies nu echt ligt (wie zijn de daders en wat waren hun motieven?) wil een ruime meerderheid van de gemeenteraad, middels een raadsenquête, nog steeds niet uitzoeken. Maar artikel 12 komt wel steeds dichterbij.

Partijen als de VVD schuiven de aanvraag van artikel 12 steeds voor zich uit. Daarmee hebben ze de afgelopen jaren de burger behoed voor de onvermijdelijke belastingverhoging,  maar Bergen op Zoom ook berooft van een forse extra bijdrage van het Rijk. Naar mijn niet weersproken schatting tot op heden omstreeks 18 miljoen euro.

Het rare is dat een partij als de VVD wel bereid is geld te lenen voor de realisering van uitgaven van de gemeente om een subsidie los te krijgen van de provincie. En geld lenen is niet minder dan een voorschot nemen op te innen belastingen. Maar niet bereid is geld van de burger te vragen om een veelvoud van het Rijk te krijgen. Nee, ze schuiven liever de lediging van de schulden vooruit om toch vooral niet de schuld te krijgen de belastingen te hebben verhoogd. Zouden ze bij de VVD nu echt denken dat schulden nooit voldaan hoeven te worden? Ze beroven de stad van een toekomst om vooral het heden en hun verkiezing te sparen. Ik sta een andere beleid voor. Maar ik ben dan ook opgevoed door een moeder die de toekomst van haar kinderen hoger achtte dan haar eigen welzijn. Mijn inzet als bestuurder is niet alleen het heden, maar vooral de toekomst van de gemeente en haar inwoners.  

Louis van der Kallen


 

| ZWEMBAD DE MELANEN |  

 

zwembad melanen 2Het krantenartikel van woensdag 22 april in BNdeStem heeft het nodige losgemaakt. De BSD diende een interpellatieverzoek in en stelde vragen. En een groepje moeders, waaronder Christina van Geel, begonnen en actie op facebook en startten  een petitie

Het zal duidelijk zijn dat de BSD deze moeders steunt in hun streven de gedeeltelijke sluiting ongedaan te maken.

De Melanen is de zomerfaciliteit voor de thuisblijvers. Niet iedereen heeft immers de portemonnee  om op vakantie te gaan. Onze Koning doet in deze dagen alle moeite om kinderen aan het sporten te krijgen en buiten te laten spelen en een perfecte voorziening als de Melanen gaat nog maar beperkt open, terwijl het collegeprogramma toch iets anders beloofd. Laat deze moeders niet in de kou staan en steun de petitie.

Negatieve geluiden zijn ook te horen bij volwassenen, die al tientallen jaren een abonnement namen om ook op stille uren hun baantjes te trekken. Ook zij vragen zich af: zal ik nog wel een abonnement nemen als ik alleen kan zwemmen tussen jeugd als iedereen vanwege de temperatuur verlangt naar een koele duik? Het wordt tijd dat de gemeente en de directie van het zwembad luistert naar wat buurtbewoners/gebruikers wensen. Een petitie kan helpen om duidelijk te maken dat velen willen dat het zwembad blijft. De vrijwilligers willen wel. NU de gemeente nog.

Help u mee? Teken de petitie en stuur dit bericht, deze oproep, bijvoorbeeld via facebook, door naar uw vrienden en bekenden. Doen!  

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE)/ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 28: TUSSENSTAND PETITIE – 3 |  

 

karperDe landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten. 

Op 14 oktober 2014 zijn wij de petitie “STOP DE VERZILTING VAN HET VOLKERAK-ZOOMMEER” gestart. Op 1 april 2015 hadden 972 mensen deze ondertekend. Tot 1 april 2015 werden er bij de petitie 103 opmerkingen gemaakt die vrijwel allen de wens tot zoet blijven van het Volkerak-Zoommeer onderschreven c.q. motiveerden. Wij zullen de komende tijd een aantal van de opmerkingen via deze website onder uw aandacht brengen. 

15 oktober 2014:
“Als voormalig waterbouwer, betrokken bij de aanleg van de secundaire deltawerken, heb ik met grote verbazing kennisgenomen van de beslissing van dit kabinet. Met heel veel miljoenen guldens (euro’s) belastinggeld van de inwoners is een veilig en prachtig Volkerak-Zoommeer ontstaan dat nu plotsklaps weer teniet wordt gedaan. Hierbij moet bedacht worden dat het 30 jaar geduurd heeft om tot dit moois te komen. Verzilting vraagt wederom een tijdsspanne van 30 jaar of meer om eenzelfde?? natuur terug te krijgen. Verzilting heeft alleen zin als het volledige getij terugkeert want anders verkrijgen de omwonenden een stinkende en rottende waterplas ervoor terug. De omliggende gemeenten dienen zich hiervan goed bewust te zijn omdat dit ook ten koste gaat van het alom gepropageerde (water)toerisme in deze regio.”  

15 oktober 2014:
“Verzilten betekent einde van glashelder zoet water met alle mooie natuur die erbij hoort! Verzilten is voor de waterkwaliteit overbodig en brengt geen robuustheid, enkel onzekerheid voor de toekomst.”

15 oktober 2014:
“Zoet water is al schaars in de wereld, daar moeten we zuinig op zijn. Ook de landbouw zal last krijgen van indringend brak water.” 

16 oktober 2014:
“Den Haag is bezig met het stelselmatig overboord gooien van gemeenschapsgelden, door onzinnige en nutteloze projecten zoals dit, de problematiek die er in het verleden was is er niet meer, en de andere wateren in die regio die zilt zijn tonen nagenoeg geen tekenen van leven en zijn stinkende dode plassen. Daarnaast lijkt het of men structureel bezig is de sportvisserij branche de nek om te draaien door de vismogelijkheden in de regio te vernietigen, de visserij in het Hollandsdiep en Haringvliet wordt op dit moment vernietigd door een kleine groep beroepsvissers die op korte termijn alle vis oogst die daar zwemt. Terwijl er aan de andere kant miljoenen gepompt worden om de natuur beter te maken, maar onder water is het leeg……”

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://www.petities24.com  

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

22-04
INTERPELLATIEVERZOEK M.B.T. DE MELANEN, KENMERK PVDK/15021


21-04
AFVALSTORT, KENMERK LK/15020


20-04
TOERISTISCH? KENMERK LK/15019

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

17-03
VRAGEN EX ARTIKEL 39, FINANCIËLE TRENDANALYSE GEMEENTEN DELOITTE, KENMERK LK/15016

ANTWOORD, KENMERK U15-007360