PRESTATIES AFDELING ECONOMISCHE ZAKEN, KENMERK LVDK/15037

 


 

Bergen op Zoom, 27 juli 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Prestaties afdeling economische zaken, kenmerk LVDK/15037

 

Geacht College,

Recent is verschenen het Magazine Midsize Brabant, een verkenning van de toekomst voor Brabantse middelgrote steden (50.000 tot 100.000 inwoners), uitgegeven door Brabant Kennis/ Ruimtevolk. Bij deze uitgave zijn ook verschenen twee essay’s over Midsize Brabant. In het blauwe deel “De economische kracht van Midsize Brabant” komt op pagina 15 een tabel voor waarin de werkgelegenheidsontwikkeling in de middelgrote Brabantse steden is aangegeven tussen 1998 en 2013. De cijfers voor Bergen op Zoom zijn verbijsterend slecht. 

De groei van het aantal arbeidsplaatsen per middelgrote gemeente tussen 1998 en 2013:

Helmond              27,5 %
Oosterhout           19,6 %
Waalwijk               17,5 %
Veghel                   15,5 %
Roosendaal          12,2 %
Bergen op Zoom   3,9 %
Uden                       3,8 %
Oss                          2,1 %

Gemiddeld was de groei in deze gemeenten 12,7 %.

Als je in aanmerking neemt dat in Oss in deze periode duizenden arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan door de teloorgang van de voormalige Organon en in Bergen op Zoom de gedeeltelijke sluiting van Phillip Morris pas nà deze periode zijn beslag heeft gekregen, dan is de ontwikkeling in Bergen op Zoom verbijsterend slecht. Het kan zelfs betekenen dat als de periode 1998 eind 2015 zou zijn de ontwikkeling in Bergen op Zoom veruit de slechtste zou kunnen zijn van alle middelgrote gemeenten in Noord-Brabant.

Dit roept een aantal vragen op inzake het waarom van deze slechte prestaties van onze acquisitie inspanning.

De BSD-fractie verkeert in de veronderstelling dat de gemeente Bergen op Zoom haar prestaties middels bedrijfsvergelijkingen met regelmaat toetst aan die van vergelijkbare gemeenten. Gezien de verbijsterende slechte prestaties op het gebied van het binnenhalen en behouden van arbeidsplaatsen gaat de BSD-fractie er van uit dat de oorzaken van dit gegeven reeds zijn onderzocht. 

Wij wensen dan ook inzage in eventuele rapportages in deze. Mochten onderzoeken in deze niet beschikbaar zijn, dan wil de BSD-fractie graag weten waarom uw college de afgelopen jaren op dit belangrijke thema de kop in het zand heeft gestoken en verlangt de BSD-fractie een onderzoek naar het functioneren van de afdeling economische zaken / acquisitie en de aansturing daar van.

Uw reactie afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen