KLACHT, KENMERK PVDK/16022

 


 

Bergen op Zoom, 22 juni 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          klacht, kenmerk PVDK/16022

 

Geacht college,

Bij deze dien ik officieel een klacht in over de behandeling van mij als gemeenteraadslid door uw organisatie. 
Waar gaat het over. Woensdag 15 juni 2016 heb ik gebeld met het stadskantoor om informatie over een door mij als raadslid aan uw college geschreven brief. Nadat ik door de telefoniste te woord gestaan werd, heb ik verzocht mij door te verbinden met een ambtenaar die WOB-verzoeken behandelt. Daarop stelde de telefoniste de standaardvraag waarover ik de ambtenaar wilde spreken. Ik heb haar toen verteld dat het vragen betrof in relatie tot een WOB-verzoek. Omdat de betreffende ambtenaar niet te bereiken was, heb ik haar gevraagd mij door te verbinden met een andere ambtenaar. Ook die bleek niet bereikbaar. Daarop heb ik gevraagd mij dan maar door te verbinden met de gemeentesecretaris. De telefoniste weigerde dit met de motivatie dat, wanneer twee ambtenaren over een onderwerp niet te bereiken zijn, er dan een “terug-bel-notitie” wordt gemaakt. Dit is haar opgedragen door haar meerderen. Daarop heb ik haar gezegd dat ik de verbinding ging verbreken en direct terug zou bellen met het verzoek mij door te verbinden met de gemeentesecretaris. Hierop had de telefoniste kennelijk niet gerekend en volstond met de opmerking “Ja dat kunt u doen”. Toen ik direct terugbelde en verzocht mij door te verbinden met de gemeentesecretaris werd mij door een collega van de eerdere telefoniste gezegd dat ze dit niet zou doen. Het protocol liet dit niet toe. Toen ik daarop zei “Mevrouw ik ben gemeenteraadslid en ik wil gewoon dat u mij met de secretaris of de  voorzitter van het gemeentebestuur doorverbindt, kreeg ik als antwoord:  “Dat kan wel zijn maar u weet dat u een contact-verbod heeft over WOB-zaken, dat is u bovendien schriftelijk meegedeeld!”. De telefoniste ging er maar gemakshalve vanuit dat het betrekking had op een WOB-verzoek van mijn vrouw over een kwestie waar ik me al reeds lange tijd geleden van heb gedistantieerd. Daarop heb ik nogmaals aangegeven: “Maar mevrouw ik zeg het u nog een keer, ik ben gemeenteraadslid en wil normaal doorverbonden worden met een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, zijn ze bedonderd!” Daarop ben ik lange tijd in de wacht gezet en kreeg ik tenslotte de secretaresse van de burgemeester aan de lijn. Op mijn verzoek om doorverbinding met de burgemeester of secretaris gaf deze aan dat beiden in bespreking waren, maar dat ze een “terug-bel-notitie” voor de gemeentesecretaris zou maken.

Eind van de middag ben ik gebeld door mevrouw Spindler. Zij deelde mij vervolgens mee dat de antwoorden op mijn vragen onderweg waren. Ik heb haar alvast aangegeven dat ik behoorlijk boos ben over mijn ervaring met het telefonisch contact die middag. Daarop reageerde mevrouw Spindler met de opmerking: “Ja dit zijn natuurlijk de consequenties van een en ander!” 

Ik kan niet anders concluderen dan dat uw college mij het werk als gemeenteraadslid op deze manier onnodig en bewust bemoeilijkt. Hierbij deinst uw college  er kennelijk niet voor terug om mij bewust te (blijven) betrekken in een zaak waarover mijn echtgenote reeds lange tijd met de gemeente in een rechterlijke procedure is verwikkeld en waarvan ik reeds meerdere malen heb aangegeven daar buiten te staan. Dit wordt bevestigd door de opmerking van mevrouw Spindler “Ja dit zijn natuurlijk de consequenties van een en ander.” Door uw handelswijze wordt mijn naam door uw college breed binnen de gemeentelijke organisatie, alsook daarbuiten, bewust besmeurd. Ik kan tot geen andere conclusie komen dan dat uw college daar politieke bedoelingen mee heeft. Anders gezegd, door het onvolledig dan wel onjuist instrueren van uw medewerkers over hoe te communiceren met mij als raadslid, is uw college binnen de gemeentelijke organisatie bezig mijn integriteit die ik continu bewaak, aan het aantasten. Kortom, uw college is onbetrouwbaar! Het kan zijn dat uw college  het hier niet mee eens is. Uw college kan natuurlijk aangifte doen, daar staat uw college vrij in. Ik eis dan ook van uw college dat u met onmiddellijke ingang stopt met deze wijze van omgaan van uw organisatie  met mij als gemeenteraadslid en dat uw college excuses maakt voor hetgeen reeds heeft plaatsgevonden en de daaruit voortvloeiende reputatie-schade. 

Inmiddels heb ik meerdere “gewone” burgers gesproken die ervaring hebben met uw college  en uw organisatie. Vooral kritische burgers worden door uw college (te) vaak gezien als lastige burgers. Bij een telefonisch contact worden deze burgers gedwongen eerst alle, vaak vertrouwelijke informatie, aan de telefoniste mee te delen, anders wordt er niet door verbonden. Dit kan echt niet, ook hier dient uw college met onmiddellijke ingang mee te stoppen. Uw college heeft de mond vol over communicatie. Maar communicatie veronderstelt een twee-richtings-verkeer. Uw college verstaat kennelijk onder communicatie het feit dat uw college open staat voor complimenten en bevestigingen van de in uw ogen door uw college behaalde successen.

Ik hoop dat uw college dit bericht zeer ter harte neemt en mij uiteraard uw opvattingen hierover mee zult delen.

Met vriendelijke groeten,

Piet van den Kieboom