BLAUWALGEN / GROTE MELANEN, KENMERK PVDK/15025

 


 

Bergen op Zoom, 8 mei 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom   

 

Betreft:      Blauwalgen/Groote Melanen, kenmerk PVDK/15025

 

Geacht College,

In de Bergse Bode van 2 mei stond op de voorpagina een artikel over de vorming van blauwalgen in de Groote Melanen.

Proeven en waarnemingen elders (https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/russische-mossel-zuivert-water-in-rijnland.9117693.lynkx) laten zien dat met de komst van quagga mosselen dit probleem vaak als bij toverslag verdwijnt. De quagga mossel is weliswaar een exoot, maar heeft zich reeds op veel plaatsen in ons land gevestigd in stromende wateren (zie bijgevoegd kaartje ). In rood het verspreidingsgebied. Mogelijk biedt het eventueel uitzetten van de quagga mossel een oplossingsrichting. Hierbij, om het tot een succes te maken, kan het plaatsen van plastiekkratten helpen om de mossel een aanhechtplek te geven. Een neveneffect elders is meer plantengroei en een verbetering van de bij meer planten horende visstand.  

Uw reactie afwachtend,  

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

verspreiding quaggamosselkopie