QUO VADIS – 1/ QUO VADIS – 2/ QUO VADIS – 3

| jaar 5 | nummer 208 |

| 08-04-2018 | 12.00 uur |


 

| QUO VADIS – 1 |  

 

Quo vadis; ‘Waarheen gaat gij?’ Dat is de vraag die de toekomstige collegepartijen zich moeten stellen als ze praten over de toekomst van Bergen op Zoom. Gaan we de richting uit van een slaapstad? Het scenario als we geen nieuwe bedrijventerreinen willen ontwikkelen. Of gaan we als industriestad herrijzen als een Feniks uit de as van de teloorgang van de metaalindustrie, de tabaksindustrie en het sluipende verlies aan arbeidsplaatsen, de afgelopen 20 jaar, in onze chemisch industrie. Als we voor het Feniks scenario kiezen wat wordt dan onze vernieuwings- of terugkeerstrategie?

Op de chemische industrie na, zijn onze vroegere economische pijlers op sterven na dood. Zijn we in staat om vanuit de economische crisis, gekenmerkt door de nog altijd relatief hoge werkloosheid cijfers en het relatief hoge aantal bijstandtrekkers en onze beroerde gemeentelijke financiën, ons aan de haren uit het moeras te trekken, mede veroorzaakt door de financiële dijkdoorbraken Bergse Haven en Markiezaten? Wat is dan de route, met een goed leef- en woonklimaat, naar een gezonde economische en qua niveau van arbeidsplaatsen gediversifieerde bedrijvigheid?

  • Wordt het een speurtocht naar ons vermogen ons aan te passen?
  • Gaan we ons eigen DNA in kaart brengen? De hobby van vele steden en gemeenten die al aan de slag zijn.
  • Of vinden we een eigen route?
  • Wat wordt of is het karakter van Bergen op Zoom als postmoderne stad?
  • Wat zijn onze ankerpunten in de als maar sneller veranderende wereld?
  • Hoe past het bestuur van de stad zich aan die veranderende wereld aan?
  • Past een college of raadsprogramma met een looptijd van vier jaren daar wel bij?
  • Wat betekent de snel toenemende tweedeling in de samenleving en de verarming van de bijna voormalige middenklasse bijvoorbeeld voor ons gewenste woningbouwprogramma?
  • Hoe onderscheiden wij ons als stedelijke samenleving?

Als we voor het Feniks scenario willen kiezen dan is een duidelijke vernieuwings- of terugkeerstrategie een absolute noodzaak en kan een nieuw college niet alleen op de ‘winkel’ blijven passen!

Louis van der Kallen    

 


 

| QUO VADIS – 2 |  

 

Afgelopen vrijdag is de conclusie-aanbeveling van de Bergse informateur wereldkundig gemaakt.

Een combinatie van GBWP, VVD, CDA en GroenLinks is zijn aanbeveling. Alle vier winnaars van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, is het niet in zetels dan toch wel in stemmen (VVD). Zo hoort het. Samen hebben ze met 20 zetels een ruime meerderheid in de Bergse gemeenteraad. Met een dergelijke meerderheid is het ook mogelijk om de dualisering tussen raad en college nu eindelijk eens vorm te gaan geven. Ik ben blij dat mijn ‘advies’, aan de mogelijke formateur, in de informele gemeenteraad van 23 maart om ook te kijken naar de zeven zetels ter linkerzijde (GrL, PvdA, SP en BSD) waarbij GrL de grootste winnaar was en de BSD de grootste in stemmental, is gehoord.

Dat advies heb ik ook in mijn gesprek met de informateur en formateur ingebracht. Ik kietel mij zelf met de gedachte dat nu  voor het eerst in 32 jaar er naar mijn bijdrage in dit soort gesprekken is geluisterd. Ik wens de partijen in het belang van Bergen op Zoom veel wijsheid toe en besef dat er, mede om financiële redenen, een verschil kan zijn tussen willen en kunnen en dat dit moet leiden tot compromisbereidheid.  

Louis van der Kallen

 


 

| QUO VADIS – 3 |  

 

Na het pijnlijke verlies van de BSD en van mij als leider van de BSD, is het tijd om ook als BSD vooruit te kijken. Ik heb in het stukje “geen behoefte aan” voldoende aan zelfkastijding gedaan om verfrist naar voren te kijken. In Piet van den Kieboom en Peet Bakx verlies ik waardevolle en hardwerkende fractiegenoten. Het feit dat Piet Juten de eerste en Manuela van Gent de tweede opvolger wordt, betekent helaas ook dat in het belang van de continuïteit, het logisch is dat deze twee BSD mensen de nieuwe BSD duo-leden worden. Dat betekent helaas ook dat Auri Peters op dit moment geen duo-lid wordt. Spijtig! Twee fractieleden minder betekent dat de BSD niet drie, maar slechts twee duo-leden mag aanwijzen. Auri heeft de BSD op voortreffelijke wijze en hardwerkend de afgelopen periode in de commissies en daarbuiten vertegenwoordigd. Daarvoor mijn dank. Het is dan ook jammer dat we als fractie en als BSD nu een andere keuze moeten maken. In de aanloop naar de verkiezingen had ik, met de kennis en verwachtingen van toen, haar toegezegd dat ze weer duo-lid zou worden. Het is buitengewoon spijtig als je wordt gedwongen door de veranderde omstandigheden, die toezegging vooralsnog niet in te kunnen vullen. Dat is frustrerend, maar laat zien dat de politiek keihard kan zijn en menigeen, naar mijn gevoel, volstrekt onverdiend tot verliezers kan maken.

De BSD verliest in vertegenwoordigende functies twee gewaardeerde raadsleden en een gewaardeerd duo-lid. Nu is het noodzaak voor de huidige BSD raads- en duo-leden door hun inzet betere tijden voor Bergen op Zoom en de BSD te bereiken.        

Louis van der Kallen

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN