VRIJHEID VERSUS RESPECT/ VERZONDEN BRIEVEN

| jaar 1 | nummer 21 |

| 25-07-2014 | 12.30 uur |


 

| VRIJHEID VERSUS RESPECT | 

 


BSD marlboro kreuk 01Artikel 7 van onze Grondwet regelt direct en indirect de vrijheid van meningsuiting. De huidige tekst stamt uit 1972. Zelf prefereer ik de tekst verwoord in artikel 225 uit de Grondwet van 1840: “Het is aan elk geoorloofd om zijne gedachten en gevoelens door de drukpers, als een doelmatig middel tot uitbreiding van kennis en voortgang van verlichting, te openbaren, zonder eenig voorafgaand verlof daartoe noodig te hebben, blijvende nogtans elk voor hetgeen hij schrijft, druk, uitgeeft of verspreidt, verantwoordelijk aan de maatschappij of bijzondere personen, voor zoo verre deze regten mogten zijn beleedigd.”
 

De tekst uit 1840 laat helder zien dat de ‘vrijheid’ van drukpers/meningsuiting zijn maatschappelijke beperking kent. De tekst uit 1972 artikel 7 lid 1 luidt: “Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behouden ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”, aangevuld in lid 3 met ‘andere middelen’. In de versie van 1972 lijken de rechten van anderen meer ondergeschikt te zijn aan de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van de één beperkt haast per definitie de vrijheden van anderen.

De kracht in het gebruik maken van je vrijheid zit, wat mij betreft, in de beperkingen die een mens, ingeval van de expositie van de Marlboro-sigarettenpakjes de kunstenaar, zich zelf oplegt met betrekking tot de rechten en gevoelens van anderen. Een lagere overheid zoals de gemeente heeft niet de mogelijkheid rechten die in de wet gegeven zijn naar eigen inzichten te beperken. Ik verwacht echter van lokale beslissers dat zij lokale gevoeligheden kennen en betrekken bij hun besluit om in het Markiezenhof een expositie van een Amsterdamse kunstenaar in het programma op te nemen. Niet de kunstenaar neemt het besluit tot de expositie (zijn meningsuiting) maar de lokale beslissers van het Markiezenhof stellen hem er toe in staat om deze expositie nu, ten tijde van de sluiting van Philip Morris met als gevolg het ontslag van 1230 werknemers, vorm te geven. Het Markiezenhof geeft deze kunstenaar een podium, terwijl vele gezinnen de pijn van de sluiting en het ontslag te verwerken hebben.

Van de directie van het Markiezenhof, en dus van de verantwoordelijke portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen, verwacht ik dus niet een exposé over kunst en de vrijheid van meningsuiting zoals hij dit in een mail heeftgegeven:Kunst roept in algemene zin op tot emotie en lokt meningen uit, vanuit een ieders eigen interpretatie, die kunnen leiden tot discussie. Dit is mijns inziens een van de fundamentele waarden en functies van kunst. Kunst moet in alle vrijheid kunnen worden gemaakt, geëxposeerd en bediscussieerd. Het waarborgen van deze vrijheid is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook als we het niet eens zijn met een boodschap”. Maar ik verwacht een uitleg over wat de motieven zijn van de beleidsmakers in het Markiezenhof die hebben besloten tot de opname van deze expositie in het lopende programma van het Markiezenhof. Hier is geen sprake van een particulier die gebruik maakt van zijn vrijheid van meningsuiting. Hier is sprake van een lokale overheid die niet ‘waarborgt’, maar de gelegenheid biedt (zo niet de organisator is van) tot deze meningsuiting.

Ik vind de expositie qua timing, plaats en inhoud niet passend voor een overheid die de gevoelens van haar burgers tracht te respecteren. Ik spreek die overheid dan ook aan. Want het is die overheid die de kunstenaar een podium biedt en dat gaat veel verder dan het waarborgen van het recht van een kunstenaar. Waar is het respect van de overheid voor de gevoelens van haar burgers? 

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

21 juli 2014:  FOTOGENIEK BERGEN 2, KENMERK LK/14040

22 juli 2014:  ZUID-WESTSINGEL E.O., KENMERK LK/14041

24 juli 2014: CADEAUTJE, KENMERK LK/14042

24 juli 2014: LEGE MARLBOROPAKJES, KENMERK LK/14043