UITWERPSELEN VAN VOGELS, KENMERK PVDK/17031

 


 

Bergen op Zoom, 23 juli 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:     uitwerpselen van vogels, kenmerk PVDK/17031

 

Geacht College,

Reeds jaren worden bewoners en bezoekers van de Rijtuigweg-Zuid geconfronteerd met uitwerpselen van vogels die in grote aantallen nestelen en verblijven in de bomen ter plekke. Dit betekent het veelvuldig moeten schrobben en schuren van hun trottoir en balkon en bijna dagelijks naar de wasstraat om hun auto tegen deze vaak agressieve smurrie te beschermen. De afgelopen jaren zijn er reeds diverse pogingen ondernomen om de oorzaak aan te pakken door de vogels te verjagen. Dit heeft tot nog toe geen resultaat gehad. Toch blijft de problematiek voor de bewoners en bezoekers bestaan. De BSD-fractie beseft terdege dat dit een hardnekkig probleem is en dat ondanks de diverse pogingen die zijn ondernomen, het probleem nog niet is opgelost. De BSD-fractie wenst echter toch alle nog niet beproefde middelen in te zetten.

Tijdens een korte (zomer)-vakantie doen veel mensen inspiratie op over wat ze zien in andere landen en vragen zich dan vaak af of dit ook in hun eigen gemeente in Nederland toepasbaar zou kunnen zijn. Zo zag ik in Spanje en Portugal overkappingen boven parkeerplaatsen om auto’s te beschermen tegen de felle zon (zie bijgevoegde foto’s). Mijn eerste gedachte was: dit is misschien een mogelijke oplossing voor de reeds jaren durende overlast van vogelpoep, met name voor de geparkeerde auto’s aan de Rijtuigweg (zie bijgevoegde foto).

Daarom verzoekt de BSD-fractie uw college om het gebruik en inzet van vergelijkbare overkappingen te onderzoeken op haar haalbaarheid en effectiviteit voor de eerder genoemde straat en buurt.

Wij zien met belangstelling uw schriftelijke reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet

Namens de BSD-fractie 

Piet van den Kieboom