“DEUR OP EEN KIER”/ AANBIDDEN/ GOED VOORBEELD – 15

| jaar 3 | nummer 126 |

| 24-09-2016 | 09.00 uur |


 

| “DEUR OP EEN KIER” |  

 

deurDat was de kop in BNdeStem van afgelopen vrijdag. In mei 2014 schreef ik in de wekelijkse nieuwsbrief een artikel over het toen gesloten coalitieakkoord, waarin over de Auvergnepolder een enkele regel was opgenomen “alle ontwikkelingen in de Auvergnepolder, inclusief planologische voorbereidingen daartoe, worden voor de komende vier jaar bevroren.”

Bij de collegeonderhandelingen had GBWP dus voor de volle honderd procent haar zin gekregen. Voor de BSD toen het bewijs dat GBWP nog steeds een Halsterse partij is die geen oog wil hebben voor het belang van de Bergse gemeenschap als geheel. Het is GBWP al jaren gelukt om met haar 8 zetels feitelijk een meerderheid van de Bergse gemeenteraad te knevelen. De kinderhand lijkt nu snel gevuld als GBWP bij monde van het raadslid Akkaya zegt: “We laten de polder nu met rust, maar we zijn een dynamische partij en het onderwerp zal richting de verkiezingen (2018) bij ons opnieuw ter sprake komen. We zullen een interne discussie voeren over de toekomst van dit gebied.” Sommigen zien dit als historisch. Mij zegt dit helemaal niets! Maar ik ben dan ook van Rotterdam-Zuid aan de overkant van de Luchtbrug bij het Feyenoord stadion en 48 jaar getrouwd met Ank geboren op Feyenoord!

Dus geen woorden maar daden! Er moet een eind komen aan tientallen jaren dralen. Aan uitstel, wat geen uitstel kan dogen. Aan een kneveling door een raadsminderheid! Aan een ondergeschikte houding ten behoeve van het vullen van een wethouderszetel (VVD/D66). In mei 2014 schreef ik: “De BSD is voor de periode 2014-2018 niet voor een invulling van de Auvergnepolder als bedrijventerrein. Maar is wel voor de planologische voorbereiding van een eventuele invulling van de Auvergnepolder als bedrijven/haventerrein in de toekomst. De Auvergnepolder is een mooie open polder met een prachtige ecologische verbindingszone, het Lange Water.  De schoonheid van de polder verdient het om daar met de grootste zorgvuldigheid mee om te gaan. Maar onze gemeente staat voor één van haar grootste uitdagingen in haar naoorlogse bestaan. Een oplossing te vinden voor de gevolgen van de sluiting van Philip Morris. Bij het aangaan van die gevolgen kan het voor de BSD niet zo zijn dat één van de kansen, de unieke ligging van de Auvergnepolder aan de Schelde-Rijn verbinding, niet wordt benut als bijvoorbeeld een ondernemer de wens zou hebben de Auvergnepolder te gebruiken voor de aanleg van een insteekhaven. Bergen op Zoom kan, wanneer veel van onze stad- en streekgenoten werkloos worden, een mogelijke kans niet onbenut laten. Wat de BSD betreft wordt een eventuele ontwikkeling van de Auvergnepolder nu planologisch voorbereid. Men moet beseffen dat zoiets planologisch voorbereiden een tiental jaren kan duren. Hier past geen vier jaar uitstel, maar handelen. Jammer dat een raadsmeerderheid zich laat koeioneren door de Halsterse partij.”

We zijn ruim twee jaar verder. En sommige partijen gaan op de banken als een enkel raadslid van GBWP een interne discussie aankondigt. De BSD  en ik zijn minder snel onder de indruk. GBWP past geen interne discussie, maar een excuus aan alle werklozen in Bergen op Zoom en de regio voor tientallen jaren van traineren enkel en alleen om voor een electoraal resultaat de Halsterse bevolking te behagen. Ik hoop dan ook dat in 2018 de VVD en D66 kiezers zich zullen beraden of ze weer gaan stemmen op een partij die voor een wethouderszetel keer op keer bereid blijken te zijn de toekomst van Bergen op Zoom te verkwanselen. De “deur op een kier” moet open getrapt worden. Niet na de verkiezingen van 2018 maar NU!!

Louis van der Kallen

 


 

| AANBIDDEN |  

 

frans halsVorige week las ik in een van de kranten een artikel over een haar van de Nederlandse schilder Frans Hals. “In een schilderij van Frans Hals (1583-1866) is vermoedelijk een haar van de schilder gevonden. Het gaat om een 15 centimeter lange grijze haar. Die zat op het schilderij Regentessen van het Oude Mannenhuis. Volgens restaurateur Abraham van Putten is de haar mogelijk blijven plakken toen Hals voorover boog. Hij was toen al oud en mogelijk ook bijziend zegt Van Putten”. 

Een opvallend bericht dat mijn aandacht trok. Het artikel ademt een vorm van adoratie, van aanbidding uit. Ik moest terugdenken aan de tijd dat ik misdienaar was in de Heilig Hart Kerk in Gageldonk-West. De R.K. Kerk bediende zich in die tijd van vele symbolen en rituelen. Zo werd gebruik gemaakt van  een monstrans met daarin een relikwie. Een relikwie kon een stukje stof zijn van de kleding van een heilig verklaarde, een splinter van het kruis waaraan Jezus gestorven was of een ander voorwerp dat zeer persoonlijk aan de aanbedene verbonden was. De monstrans werd door de priester opgeheven en uitgebreid aan de kerkgangers getoond, die daarop een kruisteken maakten  met hun rechterhand als teken van verering, aanbidding.Ook onze huidige tijd kent relikwieën van personen die aanbeden worden. Denk maar aan een voetbalshirt van een bekende voetballer met daarop zijn handtekening, als teken van echtheid. Of een selfie scoren samen met een razend populaire en aanbeden D.J. 

Maar hoe is het eigenlijk gesteld met onze huidige politici? Worden zij eigenlijk wel aanbeden? Bestaan er zo iets als politieke relikwieën? Ja de karakteristieke poster van revolutionair Che Chevara die de laatste tijd weer in de belangstelling staat. Maar verder? Worden politici eigenlijk wel aanbeden? Dat ze er van dromen aanbeden te worden is wel duidelijk. Tenslotte is elke politicus in meer of mindere mate ijdel en wil graag populair gevonden worden. Dit vertaalt zich dan, zo hopen ze, in stemmenwinst of andere positieve blijken van waardering. Ik kan het weten, want ik ben zelf al een aantal jaren politicus. Maar er is meer nodig om aanbeden te worden dan veel beloven en populaire boodschappen uitdragen. Kiezers worden geprikkeld door charisma, een reden om zich te kunnen identificeren met hun held, die hen hoop kan bieden, waar zij vertrouwen in kunnen hebben, die hen kunnen bevrijden van de dagelijkse zorgen en problemen. Die naar hen luistert. Niet door vermaak of entertainment, maar door de zaken die kiezers bezig houden bij naam te noemen en door eerlijke en transparante politiek te bedrijven. 

Het lijkt nog ver weg maar in 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bergen op Zoom wordt het voor gevestigde en nieuwe partijen spannend. Zouden we het mee gaan maken dat kiezers dan massaal op zoek gaan, gewapend met een schaar om een grijze haar van een politicus proberen te scoren? 

Piet van den Kieboom

 


 

| GOED VOORBEELD – 15 |  

 

sedumdakDe gemeente Enschede neemt een proef met zogenoemde groene leges. Inwoners die hun woning duurzaam willen verbouwen hoeven deze heffing niet te betalen. De proef startte begin dit jaar en loopt tot eind 2017. De gemeente had aanvankelijk 150.000 euro gereserveerd. In maart was het potje al leeg en werd er nog eens 400.000 euro voor vrijgemaakt. Dat geld is nu ook op. De gemeente heeft tot nu toe zo’n 130 aanvragen gehonoreerd. 

Enschede is met deze proef uniek in Nederland. Projecten die bijvoorbeeld worden goedgekeurd zijn woningen met sedumdaken: met planten op het dak en andere begroeiing. De opmerkelijkste aanvraag kwam van een verpleeghuis in Enschede, dat een ooievaarsnest op het terrein wil laten bouwen. Dankzij de vrijstelling van de leges gebeurt dat nu ook. Overigens komen ook bedrijven, woningcorporaties en evenementen in aanmerking voor de groene leges, tot een maximum van 50.000 euro aan leges per aanvraag.

Voor mij zijn ‘groene leges’ ook iets om in Bergen op Zoom in te voeren dat kan een goede stap zijn op weg naar een meer duurzame groene gemeente.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

22-09
ARTIKEL 39 VRAGEN INZAKE VERKOOP DE BEEKLAAN 14, KENMERK LVDK/16034