PARKEREN BERGSE PLAAT I

  

BSD Bergen op Zoom, 24 september 2006

 

Aan Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: parkeren Bergse Plaat, kenmerk LK6056

 

Geacht College,

 

Bij de praatpaal gaat het vaak over parkeren. Meestal over de parkeerproblemen in de Binnenstad. Maar sinds een half jaar in toenemende mate over andere locaties in de kern Bergen op Zoom. Vaak genoemd worden Korenberg, Overakker, Heesterbos. Maar ook en vooral de omgeving Scholekster, IJsvogel, Pijlstraat, Watersnip, Slechtvalk, Buizerd.

Bijgevoegde foto’s (genomen op zondagmorgen 24 september om ca. 08.00 uur) laten zien dat er geen parkeerplek onbenut is en dat menig automobilist genoodzaakt is om niet reglementair te handelen. Velen parkeren dan ook elders.

 

Volgens sommigen is de parkeerdruk, gecombineerd met het bekeuren door de politie en de fricties met buren over het parkeren, één van de redenen om uit de buurt te verhuizen.

De locatie (ver van de voorzieningen) en het feit dat er vaak twee werkenden per woning zijn, leidt er toe dat de gehanteerde parkeernorm in dit gebied volstrekt onvoldoende is.

Het wordt tijd dat er enerzijds in het gebied gezocht wordt naar uitbreiding van de parkeermogelijkheden en anderzijds bij nieuwbouwwijken een andere parkeernorm wordt gehanteerd. Als in een nieuwe wijk zich dit soort problemen al voordoen, is aanpassing van die norm noodzakelijk.

 

park BP3

VERGROTEN

park BP2

VERGROTEN

park BP

VERGROTEN

 

Gaarne een schriftelijke beantwoording en agendering in de commissie RO

 

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen