BSDtv: INTERVIEW MET AKKERBOUWER CHRIS OOMS

 

|  06-03-2014  |  10.55 uur  |

 


BSDtv: PIET BORGHSTIJN AAN HET WOORD

KLIK EN KIJK!

Kijk u mee? (geen ondertiteling aanwezig, film is door derde partij aangeleverd.)

klik hier voor BSDtv

Mijn doelstellingen voor de gemeenteraad zijn:

Dat in de kernen Kladde, Klutsdorp, de Handwijzer en de Spinolaberg: de eigen identiteit met het eigen specifieke karakter van de aard van de bebouwing behouden blijft. Bouwen mag in deze kernen, naar mijn mening, alleen voor de eigen bewoners en hun kinderen en uitsluitend indien dit gaten in de lintbebouwing dicht.

Mijn inzet voor Lepelstraat is: handhaving van minimaal het huidige voorzieningenniveau en het in stand houden van de bestaande sportvoorzieningen, de sociale culturele structuren en het specifieke eigen verenigingsleven. Bouwen alleen om te voorzien in de behoefte van de huidige bevolking zodat de eigen identiteit en het karakter van het dorp behouden blijven.

Mijn inzet voor Halsteren is: het eigen karakter en identiteit van het dorp behouden en versterken. De Dorpsstraat en omgeving als winkelhart moet verstrekt worden met verbetering van de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers.

Mijn inzet voor het buitengebied van onze gemeente is versterking van de agrarische en toeristisch structuur.

Geen nieuwe locaties voor bedrijven of woningbouw ontwikkelen voordat alle huidige locaties zijn volgebouwd en/of gerenoveerd.

Chris Ooms uit Lepelstraat.

Chris Ooms uit Lepelstraat.