FOTOGENIEK BERGEN, KENMERK LK/14032

 


 

Bergen op Zoom, 9 juni 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Fotogeniek Bergen, kenmerk LK/14032 

 

Geacht College, 

Zo nu en dan wijst de BSD-fractie uw college op de slechte weinig fotogenieke uitstraling van onze  ‘toeristische pareltjes’. Recente voorbeelden werden geduid in onze brieven

LK 14019, 14024 en 14028. Ook in deze brief weer een aantal voorbeelden 

De Ravelijnbrug
Bijgaand een aantal foto’s genomen op en vanaf de nieuwe loopbrug naar het Ravelijn. Volgens de informatie aan de gemeenteraad is deze loopbrug onder andere bedoeld om het Ravelijn, vanuit de stad, bereikbaar te maken voor toeristen. Wat zien ze dan: dode eenden (in het water en op de brug en een mogelijke indicatie voor botulisme), troep in het water, water met veel algen, en vooral vogelstront. Een brug aanleggen is één ding, maar daarna moet het betreden ook nog aantrekkelijk zijn en blijven en niet als souvenir vieze schoenen op leveren. 

Bestrating
Bergen op Zoom geeft al jaren veel geld uit aan het herbestraten van straten in de binnenstad. Het oorspronkelijke doel van deze majeure herstoffering van de binnenstad was het straatbeeld van de binnenstad te verfraaien, te uniformeren en, afhankelijk van functie, een passende uitstraling te geven. Bijgaand een aantal foto’s van de locaties: hoek Blauwehandstraat/Engelsestraat, hoek Geweldigerstraat/ Minderbroederstraat/Goudenbloemstraat/ Blauwehandstraat en hoek Goudenbloemstraat/Dumontsdreef. Een kleurenpalet aan (rode) stenen. 

Hoezo uniformeren? Wat jammer. Was het bezuiniging op de goedkoopste steensoort? Was het desinteresse? Of gewoon onkunde. Er is veel geld uitgegeven en het ziet er niet uit zoals het destijds aan de raad is beloofd. De BSD-fractie beseft dat herstel haast niet mogelijk is vanwege de kosten. Maar we hopen dat er wel geleerd kan worden en erbij volgende herbestratingen wel gekeken kan worden hoe de kleuren meer passend gemaakt kunnen worden. 

Natuurlijk snappen wij dat de verschillen deels komen door de fasering van de herbestratingen en dat daardoor dezelfde nieuwe steen er door veroudering anders uit kan gaan zien. Maar duidelijk is dat deels andere stenen zijn gebruikt en er soms gekozen is voor nieuwe stenen en soms voor het terugleggen van de oude (andere) stenen. Het aardige van stenen is dat ze altijd, ook elders, hergebruikt hadden kunnen worden. Het lijkt er sterk op dat mogelijk bewust voor een bezuiniging is gekozen in plaats van even nadenken over de effecten op het totale straatbeeld. 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen

   BSD ravelijn 008BSD ravelijn 001 BSD ravelijn 003 BSD ravelijn 004 

BSD 009

BSD 013

BSD 018