DE 710.000 EURO VOOR HET SUIKERLAB

 

   


 | LVDK 20029 | 06-05-2020 |

 

Geacht college,

 

In de hectiek van de afgelopen maanden loopt ondergetekende wel eens achter met het ‘doordenken’ van sommige zaken. Vandaar deze verlate reactie. Zo verbaasde ondergetekende zich een beetje over de ‘vreugde’, eind maart, van uw college over de toekenning van 710.000 euro voor wat in de volksmond het Suikerlab wordt genoemd.

  • Hoe steekt dit project in elkaar en hoe past deze bijdrage van 710.000 euro daarin?

Er is een Regio Deal van Midden-en West-Brabant. Waarin, naar mijn informatie het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen, provincie en lokale overheden 115 miljoen euro beschikbaar hebben gesteld. Daarnaast hebben de provincie Noord-Brabant en de twee centrumsteden Breda en Tilburg nog een investering/garantstelling ieder van 5 miljoen euro voor deze Regio Deal van Midden-en West-Brabant toegezegd.

Het lijkt dat de 710.000 euro uit de fondsen van deze Regio Deal van Midden-en West-Brabant komen. Dan plotseling lijkt 710.000 euro uit een pot voor de regio van 125 miljoen niet echt veel.

  • Klopt het dat die 710.000 euro deel uit maakt van de Regio Deal van Midden-en West-Brabant?

Het fonds van 125 miljoen is deels gevuld door bijdragen van “lokale overheden”.

  • Hoeveel euro’s heeft de gemeente Bergen op Zoom als lokale overheid aan dit fonds bijgedragen en op welke wijze is dat gebeurd?
  • Komt die bijdrage misschien uit het potje van de Indumij?

Als dat het geval is snapt ondergetekende de ‘vreugde’ al helemaal niet want dan is de 710.000 euro helemaal een sigaar uit eigen doos.

  • Vaak is aan subsidieverlening verbonden een ‘eigen’ bijdrage aan het project dat gesubsidieerd wordt. Is ook hier sprake van een ‘eigen’ bijdrage door de gemeente Bergen op Zoom en hoe wordt die gefinancierd? Graag niet met nee antwoorden als het uit Indumij komt want dat is in feite ook een ‘eigen’ bijdrage.
  • De vraag is ook wat is de bijdrage van het REWIN aan de 125 miljoen van het fonds van de Regio Deal van Midden-en West-Brabant? Deze vraag is relevant want Bergen op Zoom neemt ook deel aan het REWIN.

In het Openbaar Subsidie Register (OSR) van de provincie Noord-Brabant blijkt “006005290 12-12-2019 Green Chemistry Campus B.V. een subsidie van € 1.450.000,00 gehad te hebben voor het “Versterken economie en innovatie.”

  • Maakt de 710.000 euro deel uit van deze 1.450.000 euro?
  • Zo ja hoe was de verdere verdeling?

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.