DOORGESLAGEN?/ LEEGSTAND/ WANNEER GAAT HET GEBEUREN?/ DE PRIJS VAN DE DUALISERING

| jaar 3 | nummer 89 |

| 17-01-2016 | 09.15 uur |


 

| DOORGESLAGEN? |  

 

belangenverstrengeling

Vroeger was het leven voor een eenvoudig raadslid simpel. Je had regels en als je die  overtrad was je strafbaar. Als voorbeeld artikel 28 lid 1a van de Gemeentewet: “Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over: een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken.” Stemde je wel mee dan heette dat belangenverstrengeling.

Op maandag 11 januari 2016 hadden de raadsleden een soort van cursus op het gebied van integriteit, gegeven door twee dames van het bureau Governance & Integrity Nederland. Wat mij trof is dat het niet alleen meer gaat over de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling, maar ook als de schijn van belangenverstrengeling wordt gewekt zou je als raadslid al strafbaar zijn. Het is vanzelfsprekend dat je tracht ook de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Want een raadslid, de uitzonderingen daargelaten, zit niet te wachten op negatieve publiciteit. Noch voor hem zelf, noch voor zijn gemeente. Voor mij moet de strafbaarheid van een persoon altijd gelegen zijn in zijn of haar feitelijk handelen. Maar bij de ‘schijn van’ gaat het op de Zwarte Pieten discussie lijken. Dan gaat het er niet meer om of Zwarte Piet discriminerend is, maar als slechts enkelen veel misbaar maken wordt de schijn van het discriminerend zijn van Zwarte Piet al gewekt. Het moet niet gekker worden!

Kijk naar de discussie over de gele opblaasbanaan waarvoor Feyenoord nu in de UEFA beklaagdenbank is komen te zitten. Voor mij is het absurd om een op het veld gewaaide banaan, bij een multiraciale volksclub als een uiting van discriminatie te zien en daarvoor de club te veroordelen tot een wedstrijd zonder publiek. Voor een supporter als ik, maakt het niet uit welke kleur een Feyenoord speler heeft. Zolang hij het Feyenoord tenue met ere draagt en zijn best doet is hij de man van iedere supporter. Zwart, bruin of pimpelpaars zal mij en alle andere supporters van Feyenoord worst wezen.

Als wel of niet ‘opgewekte schijn’ al bepalend wordt voor een veroordeling wordt het in diskrediet brengen van een volksvertegenwoordiger of een politiek standpunt wel heel makkelijk. Je start in de (sociale) media een discussie en je toont aan dat de ‘schijn van belangenverstrengeling’ is gewekt. En de spreker is zwart gemaakt of in diskrediet gebracht!

Kan ik, als longpatiënt, straks nog wel een discussie openen over hoe de luchtverontreiniging of fijnstof in de lucht aangepakt moet worden? De heksenjacht lijkt geopend. Derden kunnen je dus zonder dat je zelf iets fout doet aan een veroordeling helpen. Want de schijn is makkelijk gewekt!

Volksvertegenwoordigers moeten staan in de samenleving die zij vertegenwoordigen. Dan raakt bijna alles wat zij roepen ook hun persoonlijk belang!

Louis van der Kallen

 


| LEEGSTAND |  

 

Recent heeft het winkelonderzoeksbureau Locatus nieuwe cijfers gepubliceerd omtrent de winkelleegstand en de landelijke trends in de detailhandel, horeca en dienstverlening.

Opvallende zaken zijn:

  • de ‘filialisering’ in de winkelstraten is tot staan gekomen
  • zelfstandige ondernemers openen steeds vaker een eigen winkel
  • toename van de vestiging van buitenlandse winkelketens
  • verwachting dat de afkalving van het aantal Nederlandse filiaalbedrijven zal doorzetten.

Er is dus nog geen einde aan de toenemende leegstand in onze binnenstad. Wel is duidelijk dat er kansen liggen om tot invulling te komen van leegstaande panden. De meeste kans op succes bij de werving van de nieuwe verhuurders ligt bij zelfstandige ondernemers en bij buitenlandse winkelketens. De inspanningen van een stadsmakelaar zouden zich dus mede moeten richten op juist die doelgroepen.   

Louis van der Kallen

 


|  WANNEER GAAT HET GEBEUREN? |  

 

wateroverlast vijverstraat

wateroverlast Vijverstraat

‘Ambtelijke molens malen langzaam’ is een veel gehoorde uitdrukking om de soms buitengewone traagheid van ambtelijke processen te verklaren. Sommige bewoners kunnen er over meepraten.

Bijvoorbeeld de bewoners van de Vijverstraat in Halsteren. Ondanks dat een Halsterse partij (GBWP) al jaren de dienst uitmaakt in ons college van Burgemeester en Wethouders is de al jaren durende grondwateroverlast in de Vijverstraat nog steeds niet opgelost. In maart 2010 vroeg de BSD fractie er het eerst aandacht voor. In mei 2010 nogmaals en in februari 2015 weer. Ondanks alle beloften is de beloofde aanpak nog niet gestart. De bewoners vragen zich dagelijks af: Wanneer gaat het gebeuren?

In oktober 2014 vroeg de BSD aandacht voor de slechte staat van onderhoud van het fietspad tussen Bergen op Zoom en Heerle/Wouw. In het antwoord in december 2014 werden verbeterwerkzaamheden aangekondigd en was te lezen: “Op dit moment wordt gewerkt aan een verbeterplan waarbij wij zeker in nauw overleg met de gemeente Roosendaal het totale traject in ogenschouw val fietspadnemen. In dit kader is het goed te vermelden dat ook gekeken wordt naar de mogelijkheden om op dit traject een ‘fietssnelweg’ te realiseren.”

Hier een foto genomen door een fietser die onvrijwillig door de slechte staat van onderhoud de hardheid van het fietspad en de berm heeft mogen testen. Die fietser vraagt zich dagelijks af: Wanneer gaat het gebeuren?

Louis van der Kallen

 


 

| DE PRIJS VAN DE DUALISERING |  

 

Sinds de invoering van de wet dualisering gemeentebestuur in maart 2002 maken wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad met als gevolg dat indien een wethouder moet aftreden hij dus gelijk geen deel meer uitmaakt van het gemeentebestuur. Dan moet, zoals in het geval van Ton Linssen, eerst een raadslid van zijn eigen fractie plaatsmaken, zodat de afgetreden wethouder terug kan keren in de gemeenteraad.

Ook al ben je lijsttrekker geweest en heb je 2295 stemmen gehaald, je bent dan afhankelijk van een partijgenoot die bereid is zijn of haar raadszetel op te geven. Erik Verbogt (51 stemmen) koos het hazenpad door over te stappen naar het CDA. Mogelijk is Martine Suijkerbuijk (191 stemmen) de enige die bereid was plaats te maken. Hulde voor Martine. Zij beseft dat de essentie van de democratie is dat degenen met de meeste door lijst Linssen gehaalde stemmen in staat moet zijn rol als raadslid weer op te pakken. Wat ik als collega raadslid jammer vind is dat één van de kwalitatief beste raadsleden van Lijst Linssen uit de raad verdwijnt. En weinig opvallende raadsleden zoals Meino Dam (wel met voorkeurstemmen gekozen) en Louis Wijten (51 stemmen) blijven zitten. Louis Wijten zit al vanaf 1999 in de gemeenteraad. Desondanks is hij voor het grote publiek een onbekende.

Met Martine verliest de gemeenteraad een inhoudelijk goed raadslid. Soms met iets teveel moeilijke woorden en een wat ambtelijk taalgebruik, inhoudelijk echter altijd onderbouwd. Martine toont met haar bereidheid op te stappen loyaliteit aan haar partij en haar partijleider. De gemeenteraad en Lijst Linssen betalen in verlies aan kwaliteit een hoge prijs voor de dualisering van het gemeentebestuur in 2002. Ik ben benieuwd naar de top van de kandidatenlijst van Lijst Linssen bij de raadsverkiezing in 2018. Dan zal blijken wat haar loyaliteit waard was en welke anderen mogelijk gestraft worden voor hun weigering af te treden.

Louis van der Kallen