OPENBAAR EN SOCIAL DISTANCING

 

   


 | LVDK/ 20013 | 20-03-2020 |

 

Geacht college,

 

De maatregelen over de grote van bijeenkomsten hebben maatschappelijk grotendeels onwenselijke gevolgen. Niemand ontkent de noodzaak om de covid 19 pandemie te beteugelen. Duidelijk is dat de grote van groepen bijeenkomende mensen van invloed is op de kans van verspreiding van het virus. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat er een groot verschil is tussen de kansen op verspreiding in een besloten ruimte en de openlucht.
De beperkingsmaatregelen zoals nu genomen leiden tot ongewenste en deels vermijdbare effecten op de beleving van voor mensen grote gebeurtenissen als huwelijk, doop, overlijden.

Het beperken van het aantal gasten bij een huwelijksvoltrekking is uit oogpunt van wet en regelgeving al een forse maatregel. Huwelijken zijn naar wet- en regelgeving en onze tradities een per definitie openbare aangelegenheid. Ook rond begraven en een herdenken is in onze traditie openbaarheid een factor. Samen dragen van het verdriet en het samen vieren en gedenken van het leven van de overledene worden als belangrijk ervaren om met het verlies om te gaan.

Door de huidige beperkende maatregelen, hoe begrijpelijk ook, wordt een, in mijn beleving, forse ingreep gepleegd in het leven van velen.
Het sociale leven rond een trouwerij, geboorte en afscheid nemen is voor mensen en hun herinnering aan die gebeurtenissen en personen heel belangrijk. Ik denk dat het anders kan met respect voor de genomen maatregelen en doelstelling van de maatregelen.

Overheid, gemeente stel (tijdelijk) de openbare ruimte beschikbaar voor dit soort gebeurtenissen. In de openbare ruimte zoals pleinen, parken, stranden en sportterreinen zijn de ‘Social Distancing’ maatregelen uitstekend te vervullen. Op de Kiek, of het Anton van Duinkerkenpark kunnen grote groepen bijeenkomen en toch de 1,5 meter maatregel op een goede en effectieve manier ingevuld worden. Helder is dat het virus in de buitenlucht, zeker overdag wanneer de zon haar desinfecterende werk doe en de afstandsmaatregel gerespecteerd wordt, niet overdraagbaar is. Religieuze bijeenkomsten in het vrije veld passen in onze tradities. Wat mij betreft past ook het afscheid nemen in het openveld daarin.

Het zou mensen de kans bieden op een waardige wijze afscheid te nemen terwijl dan ook het in principe openbare karakter van huwelijksvoltrekkingen wordt hersteld en zijn er dan vrijwel geen beperkingen op het aantal mensen dat deelgenoot wordt gemaakt van die voor mensen en families grote gebeurtenissen.

 

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.