PARKEREN BERGSE PLAAT II

 Bergen op Zoom, 31 maart 2007

Aan Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft:Parkeerproblematiek Bergse Plaat, kenmerk: LK70020

Geacht College,

Op 24 september 2006 schreef ik Uw College een brief inzake de parkeerproblematiek op de Bergse Plaat, te weten in de straten Scholekster, IJsvogel, Pijlstaart, Watersnip, Slechtvalk en Buizerd. Hier kunnen nu zeker ook de Tureluur, de Fuut en de Lepelaar aan toegevoegd worden.

Vanuit de burgerij ter plaatse blijven de klachten en angsten komen. Door niet reglementair parkeren neemt de verkeersonveiligheid, vooral voor fietsende kleine kinderen, sterk toe.
Bijgaand een kaartje van bewoners, die een gewenste uitbreiding van parkeerplaatsen voor personenauto’s op papier hebben gezet ter lediging van de problemen.

Het doel van de uitbreiding is tweeledig: buiten lediging van de parkeerdruk kan realisatie van een voetpad langs het water aan de Fuut uit recreatief/leefbaarheid oogpunt van belang zijn.
De BSD-fractie verzoekt aanleg van de voorgestelde parkeergelegenheden.

 

Bergse Plaat, fuut, ysvogel, lepelaar, tureluur, strandplevier, buizerd, watersnip, pijlstaart

VERGROTEN

 

Graag agendering in de commissie Ruimtelijke Ordening van deze brief en Uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

L.H. van der Kallen