GOOTSPOKEN/ GROENE VETVRETER/ ZOEMT OOK BERGEN OP ZOOM?

| jaar 6 | nummer 258 |

| 05-06-2019 | 17.01 uur |


 

| GOOTSPOKEN |

 

gootspokenIn Zaltbommel heeft het Toeristisch Recreatief Informatie Punt (TRIP) Bommelerwaard een gootspokenroute uitgezet. De regionale kunstenaar Joris Baudoin heeft de afgelopen jaren tal van beelden (gootspoken), veelal in beton, gemaakt. Vanaf een gevel of de dakgoot vertellen ze de passant iets over de geschiedenis van het betrokken pand of haar bewoners. Bergen op Zoom heeft een lange traditie van gevelstenen en teksten/namen op dakgoten, die net als de gootspoken iets verhalen over de geschiedenis van het pand of haar bewoners. De gootspoken van Joris Baudoin zijn een soort moderne gevelstenen. Materiaalkeuze en doel zijn soortgelijk. Ze halen een pand uit de anonimiteit en maken het van verre herkenbaar. Misschien een idee voor Bergen op Zoom. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op de website van de kunstenaar. Je vindt er tal van voorbeelden.Gootspoken

Louis van der Kallen

 


 

| DE GROENE VETVRETER |

 

Over water 46 (juni 2016)vetvreter biologisch afbreekbaar polymeer ging deels over hoe de gemeente Zoetermeer vetproblemen in het riool biologisch aanpakte. De gemeente Zoetermeer gebruikt een biologische manier om vetproblemen in de gemeentelijke riolen en gemalen aan te pakken. Hun aanpak behelst een systeem genaamd MicroCat, dat een onschadelijk biologisch afbreekbaar polymeer en vetafbrekende bacteriën bevat. Een blok wordt in het rioolwater gehangen en laat dan langzaam, maar continue, bacteriën los die zich hechten aan de wanden van het riool of gemaal en dan de vetlagen afbreken. Er is gebleken dat ze geen nadelig effect op de rioolwaterzuivering hebben en voorkomen op deze wijze verstoppingen. In veel Engelse en Duitse steden worden deze vetafbrekende bacteriesystemen met succes ingezet.

In de februari 2019 uitgave van het blad “Riolering” stond een artikel over de ervaringen van de steden Delft en Arnhem met deze aanpak van de vetproblemen door de ‘’groene vetvreter’’. Het blijkt te werken en een aanzienlijke reductie te geven van de problemen en daarmee van de kosten. Gemeenten en Waterschappen zijn jaarlijks circa 30 miljoen kwijt aan het oplossen en voorkomen van vetverstoppingen van het riool en vet gerelateerde storingen. Dat kan anders en milieuvriendelijker. Het lijkt mij goed als nu ook de gemeenten in het werkgebied van de Brabantse Delta, te beginnen Bergen op Zoom, gaan kijken of dit voor hen de oplossing kan zijn voor hun vetproblemen.

Louis van der Kallen

 


 

| ZOEMT OOK BERGEN OP ZOOM |

 

bijen reddenRecent verscheen “The influence of small forest fragments on pollination services in an agricultural landscape”; een proefschrift aan de Universiteit van Gent van Willem Proesmans. Kernpunt van dit proefschrift is het belang van kleine bosfragmenten en zonnige bosranden, welke belangrijk zijn voor bestuivers.
Het is daarom belangrijk om te werken aan het behoud van stukjes bos en houtkanten in landbouwgebieden. De insectenstand gaat achteruit en dat brengt onder andere de bestuiving van veel (landbouw)gewassen in gevaar. Insecten/bestuivers hebben, naast landbouwgewassen als voedselbron, ook voedselbronnen nodig die hen het hele jaar door van voedsel kunnen voorzien. Dit vinden ze in bosjes, houtkanten en zonnige bosranden. Zonnige bosranden en open stukjes in het bos zijn een goed bijenbiotoop. Bijensoorten die nestelen in de bodem, vinden er geschikte nestmogelijkheden. Zonnige bosranden trekken meerdere bijensoorten aan. Graduele bosranden en bossen met een rijke kruidlaag, vervullen een belangrijke rol als leefgebied en biotoop voor bijen en andere insecten. Gemeenten zoals Bergen op Zoom hebben veel bossen in bezit en beheer. Daarom zou het goed zijn als ook de gemeente Bergen op Zoom haar bosbeheer meer af gaat stemmen op de behoeften van bijen en andere bestuivers. Dat is goed voor het milieu, voor de insecteneters en voor de landbouw. Laat ook Bergen op Zoom zoemen!

Louis van der Kallen

 

 


| jaar 2 | nr. 008 | 02-06-2019 |

| WAKKER WORDEN ONDER 380kV HOOGSPANNING?  |

WAKKER WORDEN ONDER 380kV HOOGSPANNING?

Heeft het college van Bergen op Zoom zitten slapen of gaat men nog in actie komen? U Kunt de petitie tekenen, bij 25.000 ondertekenaars komt het op de agenda van de Tweede Kamer!-https://www.petitiestarter.nl/petitions/geniet-ervan-zolang-het-nog-kan-LOCATIE:https://www.google.nl/maps/place/Bergen+op+Zoom/@51.4852151,4.3312472,914m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c413332081048f:0x1dd39c8b40e3b686!8m2!3d51.4945758!4d4.2871622

Gepostet von Bergse Sociaal Democraten – BSD am Samstag, 1. Juni 2019

(geluid aanzetten in video)

 Petitie

 Google maps


| jaar 2 | nr. 009 | 04-06-2019 |

| NETTODRAMA  |

NETTORDRAMA

Helaas had Facebook dit bericht om onverklaarbare reden gewist.

Gepostet von Bergse Sociaal Democraten – BSD am Donnerstag, 6. Juni 2019

(geluid aanzetten in video)

Naar aanleiding van een eerder filmpje, link hieronder. De gemeente Bergen op Zoom zou beter op de fijnstof- en hittestressreductie moeten gaan letten door middel van specifieke regelgeving voor dit soort zaken!

 Eerder filmpje

 BN De Stem

 BN De Stem – mirror (.pdf)

Google maps