VRAGEN EX ART. 39, VOLKSHUISVESTING – 2, KENMERK LVDK/17010

 


 

Bergen op Zoom, 13 februari 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Vragen ex. art. 39, volkshuisvesting – 2, kenmerk LVDK/17010
 

Geacht College,

Naar aanleiding van de volkshuisvestingsdiscussie tijdens de beeldvormingbijeenkomst op 9 februari 2017 heeft de BSD-fractie behoefte aan nadere informatie. In die bijeenkomst is het bestaan gememoreerd van een “intake commissie” die het college adviseert inzake bouw/ontwikkelplannen aanvragen.

De BSD-fractie wil graag de ‘taakomschrijving’ van deze intake commissie ontvangen, alsmede de eventuele criteria/beleidslijnen op basis waarvan deze commissie tot advisering komt.  

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen