VRAGEN EX ART. 39, VOLKSHUISVESTING, KENMERK LVDK/17009

 


 

Bergen op Zoom, 13 februari 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Vragen ex. art. 39, volkshuisvesting, kenmerk LVDK/17009
 

Geacht College,

Naar aanleiding van de volkshuisvestingsdiscussie tijdens de beeldvormingbijeenkomst op 9 februari 2017 heeft de BSD-fractie behoefte aan nadere cijfermatige informatie op basis van de CBS systematiek.

Over de jaren 2008 t/m 2016 zouden wij graag de cijfers van vertrek naar een andere gemeente binnen Nederland en van vestiging in de gemeente vanuit een andere gemeente in Nederland ontvangen, uitgesplitst in de CBS leeftijdscategorieën: jonger dan 20 jaar, 20 – 40 jaar, 40 – 65 jaar, 65 – 80 jaar en ouder dan 80 jaar. 

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen