VERKEERSPROBLEMEN, KENMERK LVDK/16001

 


 

Bergen op Zoom, 25 januari 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Verkeersproblemen, kenmerk LVDK/16001

 

Geacht College,

De bewoners van de routes Boutershemstraat/Glymesstraat/Auvergnestraat en Zuidwestsingel/Zuidsingel e.o  klagen steen en been over de parkeersituatie, de toegenomen verkeersonveiligheid en de ervaren onbereikbaarheid van hun straten door de schijnbaar eeuwig durende wegwerkzaamheden aan de normale route voor vrachtverkeer (van Konijnenburgwerg/Vierlinghweg/van Gorkumweg) waardoor de kruising met de Westersingel op sommige tijdstippen wel afgesloten lijkt. Wat echter echt pijn doet (in de portemonnee en de emotie) zijn de strek toegenomen beschadigingen aan geparkeerde auto’s langs de route Boutershemstraat/Glymesstraat/Auvergnestraat. De daders melden zich zelden en gezien de schades wordt gedacht aan vrachtauto’s waarvoor de aangegeven route te smal lijkt.

In een brief d.d. 22 juli 2014 stelde de BSD reeds een aantal vragen over de parkeer/verkeerssituatie Zuid-Westsingel e.o. De parkeersituatie is nu nog nijpender geworden en tast de verkoopbaarheid van de woningen in die omgeving aan.

Daarom wederom de vraag: Welke mogelijkheid biedt Kijk in de Pot om een beperkt terrein, bijvoorbeeld tussen 18.00 uur en 10.00 uur, te laten functioneren als overloop parkeergelegenheid? Het antwoord van toen: ‘bestemmingsplan laat het niet’ toe is niet meer acceptabel. Dan dient een poging te worden ondernomen om het bestemmingsplan aan te passen. Overlast door parkeren is er immers niet of nauwelijks!

De BSD-fractie verzoekt uw college nadrukkelijk op te treden tegen het zeer ongewenste vrachtverkeer op de route Boutershemstraat/Glymesstraat/Auvergnestraat. Het hoort er niet en bewoners mogen niet langer de dupe worden van het gebruik door niet bestemmingsverkeer over deze route. De weg is ongeschikt voor het huidige intensieve gebruik door vrachtwagens.

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen