VUURWERKVRIJE ZONE, KENMERK LK/15051

 


 

Bergen op Zoom, 20 november 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:     vuurwerkvrije zone, kenmerk LK/15051

 

Geacht College,

“Niet alleen de burgemeester maar ook het college van B en W kan een dergelijk verbod instellen, oordeelt de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Midden-Nederland donderdag.” Dit citaat is te lezen op: https://www.nu.nl/binnenland/4168372/hilversum-kan-vuurwerk-in-centrum-verbieden-tijdens-jaarwisseling.html

Met deze uitspraak is helder dat gemeenten vuurwerkvrije zones kunnen instellen. Reeds eerder vroeg ondergetekende middels onderstaande brieven hiervoor uw aandacht.
https://www.bsdboz.nl/2008/01/01/vuurwerk/
https://www.bsdboz.nl/2008/01/19/verzoek-ex-artikel-2-6-3-lid-1-van-de-apv/

Ten opzichte van 2008 is er veel veranderd. De aandacht en wetgeving ten aanzien van de milieu- en gezondheidseffecten van vuurwerk, zoals fijnstof is toegenomen.

Door de verschrikkelijke gebeurtenissen elders in de wereld is helder dat steeds meer mensen schrikreacties en angst ervaren bij plotselinge knallen en lichteffecten. De door mij in 2008 geformuleerde argumenten gelden nog steeds. Nu blijkt het mogelijk plaatsen in de gemeente aan te wijzen als vuurwerkvrij gebied.

De BSD-fractie verzoekt uw college hiertoe over te gaan waarbij de argumenten van Hilversum om daartoe het centrum aan te wijzen evenzeer voor Bergen op Zoom gelden. Ook locaties met veel ouderen en rond het ziekenhuis zijn voor de hand liggend om deze gebieden vuurwerkvrij te maken.

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen