VRAGEN EX ART. 39, MONITOR GEMEENTELIJKE WATERTAKEN 2016, KENMERK LVDK/17008

 


 

Bergen op Zoom, 8 februari 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Vragen ex. art. 39, monitor gemeentelijke watertaken 2016, kenmerk LVDK/17008
 

Geacht College,

Recent is verschenen “het nut van stedelijk waterbeheer” met als subtitel “Monitor gemeentelijke watertaken 2016”, een uitgave van de stichting RIONED.

De publicatie is de opvolger van de Benchmark rioleringszorg die in 2010 en 2013 werd gepubliceerd. Het is jammer dat de gemeente Bergen op Zoom de enige gemeente in West-Brabant is die aan deze monitor niet deelgenomen heeft. Een gemiste kans. Deelname kan belangrijke kennis opleveren om het rioolbeheer door gemeenten doelmatiger en goedkoper te maken en een kwaliteitsimpuls te geven.

–          Waarom doet de gemeente Bergen op Zoom aan voornoemde monitor niet mee?

–          Is de gemeente Bergen op Zoom bereid aan de volgende monitor mee te gaan doen?

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen