VRAGEN EX ART. 39 VOETGANGERSPAD AAN DE WATTWEG, KENMERK FEK/16023

 


 

Bergen op Zoom, 23 juni 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Vragen ex art. 39 Voetgangerspad aan de Wattweg, kenmerk FEK/16023

 

Geacht college,

Op 3 augustus 2015 heb ik uw college, namens de BSD fractie, een brief geschreven om uw college te wijzen op de onveilige situatie voor voetgangers die gebruik maken van de Wattweg. In de tussenliggende periode van het schrijven van de bewuste brief (waarop ik slechts mondeling antwoord heb gekregen) en nu, heb ik de verantwoordelijk portefeuillehouder op verschillende momenten gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot deze onveilige situatie. Ik kreeg steeds het antwoord “we zijn er mee bezig” en “we werken aan oplossing”. 

Wat schetst nu mijn verbazing: ik reed vorige week langs de Wattweg en ik zag dat er bedrijvigheid was. Ik was aangenaam verrast! Echter deze aangename verrassing werd al snel vervangen door een uiterst diepe teleurstelling, toen ik deze week het resultaat zag van de bedrijvigheid van vorige week. U heeft een opdracht gegeven voor het aanleggen van een voetpad. Van een voetpad is allerminst sprake, nu ik gezien heb dat u een schelpenpad heeft aangebracht van plusminus 50 cm met in het midden van het pad ook nog eens een lantaarnpaal. Ik kan mij niet voorstellen dat dit de bedoeling is van wat u voor ogen heeft bij een voetpad (zie bijgevoegde foto’s). 

Wij van de BSD fractie willen u daarom  de volgende vragen stellen. 

  1. Bent u op de plaats gaan kijken waar uw college dit zogenaamde voetpad heeft gerealiseerd?
  2. Zo ja, wat zijn uw eigen bevindingen?
  3. Bent u voornemens om dit zogenaamde voetpad daadwerkelijk als voetpad aan te merken?
  4. Neemt u de veiligheid van uw burgers wel voldoende serieus?
  5. Zo ja, hoe verklaart u deze handelswijze?
  6. Wat heeft dit gedrocht gekost? 
  7. Wat zijn de kosten om een echt voetgangerspad te realiseren?
  8. En hoe snel bent in staat om deze situatie alsnog te veranderen?

Graag willen wij op zeer korte termijn geïnformeerd worden over de gang van zaken?

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD-fractie

F. El-Khassim                                               

wattweg 01 wattweg 02