BESCHEIDEN FIETSENDE ERITREEËRS/ CRISIS?/ GOED VOORBEELD – 7

| jaar 2 | nummer 69 |

| 19-07-2015 | 10.00 uur |


 

| BESCHEIDEN FIETSENDE ERITREEËRS |  

 

eritrea tour 03In deze tijd van de tour de France denken we dan meteen aan de bescheiden Daniel Teklehaimanot die enkel dagen fier de bolletjes trui mocht dragen. Maar ik mocht er afgelopen maandag ook een paar ontmoeten in mijn eigen Bergen op Zoom.

Met regelmaat bezoek ik de hoorzittingen van de advies commissie voor de bezwaarschriften, zo ook op maandag 13 juli. Volgens de aankondiging werd er ook een bezwaarschrift behandeld “gericht tegen het besluit namens het college van burgemeester en wethouders om de kosten van bestuursdwang te verhalen voor het in strijd met de Algemene plaatselijke verordening plaatsen van een fiets.” Een bezwaar tegen het verhalen van de kosten voor het verwijderen van een fiets is wel iets dat mij aanspreekt. Je verwacht dan een stevige fietsende Nederlander die ernstige bezwaren heeft tegen het feit dat hij moest betalen om zijn stalenros terug te krijgen. Ik vergiste mij deerlijk. Ter hoorzitting verschenen twee zacht sprekende bescheiden gekleurde jongens. De eigenaar van het verwijderde fietswiel bleek ene Efrem Fetsum Geremedhin. Een Eritreeër die geen woord Nederlands sprak. Maar zijn vriend Bieyam zou het wel even vertalen. Dat bleek een hele toer. Bieyam bleek het Nederlands ook beperkt machtig en hij sprak zeer zacht, zodat herhaaldelijk nagevraagd moest worden wat hij nu toch wel vertelde. De voorzitter van de commissie haalde alles uit de kast om de bezwaarmaker en zijn vriend toch vooral de gelegenheid te bieden hun bezwaren toe te lichten. Hij probeerde manhaftig de taalbarrière te doorbreken. Want zo vaak gebeurt het niet dat fietsende landgenoten van een nieuwe tourheld in het stadkantoor verwelkomd mochten worden. Per slot van rekening het konden wel de fietshelden van morgen zijn. Efrems fiets was voor de Jumbo verwijderd. En toen die er achter kwam hoe die terug te krijgen, bleek dat 25 euro te kosten. Voor deze jonge asielzoekers een godsvermogen. Maar ze kregen er iets voor terug. Een brief met de naam van wethouder Coppens er onder. Helaas, of misschien gelukkig voor hen, was deze brief die juridisch een besluit tot bestuursdwang zou moeten zijn niet ondertekend. Nu kwam de vraag op of die niet ondertekende brief wel echt een besluit was. Zelfs de ambtenaar die namens het college sprak sloot niet uit dat die brief mogelijk een imperfect besluit zou kunnen zijn. De jongens waren onder de indruk van zoveel geleerdheid aan tafel. Na doorvragen hadden ze nog wel een vraag: Waren de heren van de gemeente? Nee de commissie was onafhankelijk, maar de ambtenaar namens het college was wel van de gemeente. De gezichten klaarden op. Nu hadden ze voor deze gemeenteman nog wel een vraag over het Doe-centrum. Dat was iets te veel voor deze arme ambtenaar. “Van de rest van de gemeente weet ik helemaal niets, ik weet alles van de (verwijderde) fiets”. De teleurstelling was van de gezichten te lezen. Die fiets hadden ze al terug. Nu de 25 euro nog!

Voor mij waren deze fietsende Eritresche asielzoekers, net als hun fietsende landgenoot Teklehaimanot, de helden van de dag. Ik sluit niet uit dat zij een ernstige fout bij de oplegging van het verhalen van de kosten van de bestuursdwang, door hun bezwaar maken, hadden blootgelegd. Ze zijn voor mij een voorbeeld voor velen.

Louis van der Kallen

 


 

| CRISIS? |  

 

hondDonderdag ontstond er een crisissfeer rond de coalitie in Bergen op Zoom. Niet omdat ook maar iemand daar op zit te wachten of tegen het samenwerken zou zijn op ICT gebied met andere gemeenten, maar omdat het niemand helder was waarom die reeds jaren bestaande samenwerking nu op stel en sprong geformaliseerd zou moeten worden in een formele gemeenschappelijke regeling waarvoor gemeenten garant zouden moeten staan.

De D66-fractie vertaalde haar twijfel in een tegenstem. Net als de BSD-fractie. Binnen de coalitie was men er niet blij mee dat in de raadsvergadering, vooral door de niet coalitiepartijen, wethouder Coppens de haren werden gewassen en dat D66 daar ‘vrolijk’ aan meedeed. De VVD was verbaasd/verbijsterd over zo weinig ontvangen liefde en loyaliteit van de coalitiegenoot.

Voor de BSD was het gebrek aan geuite argumenten om nu per 1 augustus een gemeenschappelijke regeling aan te gaan, de reden om tegen te stemmen. De BSD vermoedt dat de echte argumenten om de regeling aan te gaan gelegen zijn in de financiële situatie van onze gemeente. Aan de vooravond van nieuw investeringen in ICT komt het goed uit om die buiten de eigen balans te houden. Feitelijk zouden die investeringen betekenen dat de eigen schulden toenemen, het EMU-tekort toeneemt, de solvabiliteitsratio’s verslechteren en het weerstandvermogen er onder gaat lijden. Kortom de artikel 12 status komt dan steeds dichterbij. De ‘oplossing’ is dan: we brengen de investering en schulden onder in een gemeenschappelijke regeling. Dan nemen ze formeel voor de gemeente niet toe. De werkelijkheid is dat de lasten daarmee niet dalen, alleen het ziet er op papier mooier uit. Onze gemeente en wethouder Coppens blijven de rampzalige financiële situatie verhullen. Gelukkig is er buiten de niet college partijen binnen de coalitie één partij die wel kritisch is op dit soort zaken. Maar die moet de mond gesnoerd worden op straffe van verlies van een wethouderspositie. Duaal? De rol van D66 in de raad van afgelopen donderdag zeker. Daarvoor mijn complimenten. Ze zullen echter door de andere coalitiepartijen, die als trouwe hondjes kwispelstaartend achter hun wethouders aanlopen, wel terug in het hok zijn gejaagd. Vrijdagavond was alles weer koek en ei. Meedoen OK, maar wel luisteren naar dompteur Gert-Jan van de VVD. 

Louis van der Kallen

 


 

| GOED VOORBEELD – 7 |  

 

 

brand binnenstadDe gemeente Rijswijk schaft de onroerendezaakbelasting (ozb) voor gebruikers van kantoor-, horeca- en winkelpanden af. Het ozb-tarief voor eigenaren gaat fors omhoog. Rijswijk wil zo de markt stimuleren om de leegstand aan te pakken. Door deze wijziging komt de onroerendezaakbelasting – net als bij woningen – bij leegstand geheel voor rekening van de eigenaar van een pand. De eigenaar moet daardoor voor zijn eigen leegstand gaan betalen.

De maatregel is ingegeven door de forse kantorenleegstand en oplopende winkelleegstand in Rijswijk. Een groot deel van de panden staat al meer dan vijf jaar leeg en is eigendom van grote nationale en internationale beleggers. Zij hebben op dit moment weinig motivatie om eigen kansarm leegstaand vastgoed te verbouwen of te slopen, terwijl verpauperende, leegstaande gebouwen een negatieve impact hebben op de leefomgeving. Rijswijk is de eerste gemeente in Nederland met deze maatregel, die onlangs door de gemeenteraad is goedgekeurd. Almere, Lelystad en Nijmegen overwegen er ook mee aan de slag te gaan. Rijswijk hoopt met de aanpassing de gemeente aantrekkelijk te maken als vestigingsplek voor ondernemers. Tegelijkertijd erkent de gemeente dat de aanpassing symbolisch is, omdat de ozb-belastingtarieven geen of nauwelijks impact hebben op een belegger. Ze hopen vastgoedpartijen te  prikkelen om in elk geval met de gemeente in gesprek  te gaan over de toekomst van hun leegstaande vastgoed. 

Dit is wat de BSD-fractie betreft een voorbeeld om na te volgen. Ook onze gemeente kampt met grote leegstand van winkelpanden en kantoren. Hier ligt een taak voor de wethouders van financiën en economische zaken. Dus Ton Linssen en Ad Coppens kunnen wat de BSD-fractie betreft aan de slag. Wij verwachten dan ook bij de begroting voor 2016 een voorstel op dit punt.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

17-07
FRAUDE MET PGB GELDEN, KENMERK PVDK/15035


18-07
GOED VOORBEELD RIJSWIJK, KENMERK LK/15036