NIEUWE INVULLING PHILIP MORRIS, KENMERK LK/15014

 


 

Bergen op Zoom, 3 maart 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: Nieuwe invulling Philip Morris, kenmerk LK/15014

 

Geacht college,

Uw college is op zoek naar biobased initiatieven in onze regio en in het bijzonder in Bergen op Zoom. Er loopt landelijk al jaren een discussie over de noodzaak van regulering van medicinale wiet. Philip Morris is een grootheid in de tabaksindustrie en zou als deskundige op het gebied van tabaksteelt en verwerking van tabak tot eindproduct een vooraanstaande rol kunnen vervullen bij de totstandkoming van een kenniscentrum in Bergen op Zoom op het gebied van alternatieve pijnbestrijding. Een dergelijk kenniscentrum, met als doelstelling onderzoek te verrichten naar gebruik en de mogelijkheden van medicinale wiet, is er nu niet en zou uniek in de wereld kunnen zijn.

Uitgangspunt zou moeten worden: gecertificeerde wietteelt onder toezicht van de overheid en daarna verwerking door een onderneming die weet hoe hoog gekwalificeerde eindproducten kunnen worden gemaakt van tabak.
De doelstelling van de BSD-fractie met dit schrijven is dat er een nadere landelijke/Europese discussie ontstaat met als inzet het uit het criminele circuit halen van in ieder geval de medicinale wiet en zo mogelijke gewone wiet en er gewoon belasting over te heffen. Het zou mooi zijn als ons college samen met Philip Morris initiatieven zou ontwikkelen om dit op de landelijke politieke agenda te krijgen en zo te komen tot meer en kwalitatief hoogwaardige (onderzoek)werkgelegenheid in Bergen op Zoom en wat antwoord geeft op een maatschappelijk probleem.

Uw reactie afwachtend,  

Met vriendelijke groeten, 

Louis van der Kallen